Thạc Sĩ Ngành Kỹ Thuật Cơ Khí

Trường Đại Học Thủy Lợi - WRU

175 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Thuật Cơ Khí

Đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ Thuật Cơ khí có phẩm chất chính trị, đạo đức và tác phong nghề nghiệp tốt, có kiến thức khoa học nền tảng, có kỹ năng chuyên sâu cho nghiên cứu về lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Mục tiêu cụ thể:
- Kiến thức
+ Cung cấp cho học viên các kiến thức nâng cao về lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, giúp học viên có thể phân tích, tổng hợp và giải quyết các vấn đề về Kỹ thuật cơ khí trong thực tế sản xuất
+ Cung cấp các kiến thức chuyên sâu và mới về lĩnh vực cơ khí, tạo nền tảng cho các nghiên cứu tiến sĩ, sau tiến sĩ và các nghiên cứu chuyên sâu khác trong các lĩnh vực liên quan đến Kỹ thuật cơ khí.
- Kỹ năng
+ Có khả năng tư duy, phân tích, tổng hợp và giải quyết các vấn đề phát sinh từ sản xuất và đời sống xã hội có liên quan đến nghề nghiệp, giúp học viên phát huy khả năng học hỏi và sáng tạo trong các lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí và công nghệ mới
+ Có khả năng nghiên cứu độc lập và làm việc theo nhóm, có kỹ năng thực hành cao để có thể thực hiện các hoạt động chuyên môn cơ khí
- Năng lực: Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu, làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước về lĩnh vực, Kỹ thuật cơ khí, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào thực tế nghiên cứu, sản xuất thuộc ngành kỹ thuật cơ khí, tổ chức và điều hành sản xuất sản xuất cơ khí, sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin phục vụ chuyên môn

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của trường Trường Đại Học Thủy Lợi

Thời Lượng

Theo quy định của Thạc Sĩ Chuyên Ngành Kỹ Thuật Cơ Khí

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Thuật Cơ Khí


- Kiến thức chung: Triết học, Tiếng Anh
- Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
+ Phần bắt buộc: Cơ học chất lỏng nâng cao, Điều khiển lập trình nâng cao, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Truyền nhiệt
+ Phần tự chọn: Dao động kỹ thuật nâng cao, Máy làm đất nâng cao, Máy trục nâng cao, Máy sản xuất vật liệu nâng cao, Cơ giới hoá xây dựng
+ Luận văn thạc sĩ

Trường Đại Học Thủy Lợi - WRU
175 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Trường Đại Học Thủy Lợi
Điện thoại: (04)38522201
Website: http://www.wru.edu.vn - Email: ttth@wru.edu.vn
Trường Đại Học Thủy Lợi là trường Đại Học Kỹ Thuật Ngành Thủy Lợi, được thành lập tại Hà Nội năm 1959. Tiền thân là Học viện Thuỷ lợi Điện lực. Trải qua 49 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại Học Thủy Lợi đã khẳng định là một trường đại học đầu ngành của cả nước đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nước và là Trung tâm Khoa học Công nghệ có uy tín về Thủy lợi - Thủy điện, Tài nguyên và Môi trường, Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước, có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế. Trong hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là thời kỳ đổi mới đất nước, toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Nhà trường đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng Nhà nước giao cho. Với những thành tích đã đạt được tập thể cán bộ giảng viên, công nhân viên và sinh viên Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận tặng thưởng các danh hiệu cao quý.
Đồng bộ tài khoản