Ngành Kế Toán - Liên Thông Đại Học

Trường Đại Học Thủy Lợi - WRU

175 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán

Ngành Kế Toán của Trường Đại Học Thủy Lợi đào tạo cử nhân Kế Toán có những hiểu biết nhất định về doanh nghiệp, kiến thức cơ bản và hiện đại trong lĩnh vực Kế Toán, kiểm toán và tài chính doanh nghiệp, khả năng ứng dụng các lý thuyết Kế Toán và kiểm toán vào hoạt động thực tiễn tại doanh nghiệp trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt công tác kế toán độc lập đúng quy định của Nhà nước về công tác kế toán của Công ty, xí nghiệp. Có kỹ năng tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực Kế Toán và kiểm toán. Kế Toán là bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị tổ chức. Vì vậy, thị trường việc làm của nghề này rất rộng lớn. Sinh viên sau khi tốt nghiệp Ngành Kế Toán có thể làm việc ở các vị trí sau: làm Kế Toán ngoài doanh nghiệp (các đơn vị hoạt động vì mục đích lợi nhuận như: Cty cổ phần, Cty TNHH, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng, bảo hiểm,...), các đơn vị công - các đơn vị hoạt động không vì lợi nhuận như: các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện,…

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của Trường Đại Học Thủy Lợi

Thời Lượng

Theo quy định của ngành Kế Toán

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán


- Giáo dục đại cương
+ Kỹ năng
+ Khoa học tự nhiên và tin học
+ Giáo dục thể chất
- Giáo dục chuyên nghiệp
+ Cơ sở khối ngành
+ Kiến thức cơ sở ngành
+ Kiến thức ngành
+ Học phần tốt nghiệp
+ Kiến thức tự chọn

Trường Đại Học Thủy Lợi - WRU
175 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Trường Đại Học Thủy Lợi
Điện thoại: (04)38522201
Website: http://www.wru.edu.vn - Email: ttth@wru.edu.vn
Trường Đại Học Thủy Lợi là trường Đại Học Kỹ Thuật Ngành Thủy Lợi, được thành lập tại Hà Nội năm 1959. Tiền thân là Học viện Thuỷ lợi Điện lực. Trải qua 49 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại Học Thủy Lợi đã khẳng định là một trường đại học đầu ngành của cả nước đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nước và là Trung tâm Khoa học Công nghệ có uy tín về Thủy lợi - Thủy điện, Tài nguyên và Môi trường, Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước, có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế. Trong hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là thời kỳ đổi mới đất nước, toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Nhà trường đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng Nhà nước giao cho. Với những thành tích đã đạt được tập thể cán bộ giảng viên, công nhân viên và sinh viên Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận tặng thưởng các danh hiệu cao quý.
Đồng bộ tài khoản