Ngành Quản Lý Xây Dựng - Hệ Vừa Học Vừa Làm

Trường Đại Học Thủy Lợi - WRU

175 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Lý Xây Dựng

Ngành Quản Lý Xây Dựng của Trường Đại Học Thủy Lợi đào tạo nhằm tạo ra đội ngũ nhân lực có phẩm chất chính trị tốt và ý thức phục vụ cộng đồng cao, có đạo đức và sức khoẻ tốt, có kiến thức và năng lực vững vàng cả về lý thuyết lẫn thực hành đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. Với mục tiêu:
- Yêu cầu về kiến thức
+ Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn cơ bản về công nghệ xây dựng, đặc biệt là công trình dân dụng và công trình công nghiệp
+ Vận dụng những kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo để triển khai thiết kế quy trình công nghệ, tổ chức chỉ đạo thi công các công trình xây dựng
+ Giải quyết các vấn đề công nghệ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong lĩnh vực quản lý các dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp, tư vấn thiết kế, tổ chức thi công, giám sát xây dựng công trình, thẩm định công trình,…có kiến thức hành chính và luật pháp trong quản lý xây dựng,...
- Yêu cầu về kỹ năng
+ Thiết kế được kết cấu các công trình xây dựng cơ bản đặc biệt là công trình công nghiệp dân dụng
+ Lập mô hình tính toán, phân tích và đánh giá các vấn đề kỹ thuật để phục vụ thiết kế kết cấu công trình
+ Tham gia tư vấn thiết kế, quản lý các dự án xây dựng
+ Tổ chức, giám sát thi công xây dựng công trình, bao gồm: lập biện pháp, tiến độ và tổ chức thi công; lập dự toán và định giá công trình
+ Phân tích được các chỉ tiêu về vật liệu xây dựng, bê tông, kết cấu thép ở trong phòng thí nghiệm
+ Sử dụng được các thiết bị kiểm tra, đánh giá được chất lượng xây dựng ở ngoài hiện trường
- Vị trí làm việc của học sinh sau khi tốt nghiệp: Các doanh nghiệp xây dựng, các công ty tư vấn xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng, các cơ sở đào tạo công nhân nghề xây dựng

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của trường Trường Đại Học Thủy Lợi

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Quản Lý Xây Dựng - Hệ Vừa Học Vừa Làm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Lý Xây Dựng


- Giáo dục đại cương
+ Lý luận chính trị: Pháp luật đại cương, Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin I, Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin II, Đường lối cách mạng của ĐCSVN, Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Khoa học tự nhiên và tin học: Toán I (Giải tích một biến), Tin học đại cương, Toán II (Giải tích nhiều biến), Toán III (Đại số tuyến tính)
+ Tiếng Anh
- Giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở khối ngành: Cơ học cơ sở I, Trắc địa, Thực tập trắc địa, Đồ hoạ kỹ thuật
+ Kiến thức cơ sở ngành: Kinh tế vi mô I, Nguyên lý kế toán, Kiến trúc công trình, Tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng, Địa chất công trình, Kinh tế xây dựng I
+ Kiến thức ngành: Pháp luật trong xây dựng, Marketing xây dựng, Kỹ thuật điện, Kinh tế xây dựng II, Đồ án kinh tế xây dựng
+ Học phần tốt nghiệp

Trường Đại Học Thủy Lợi - WRU
175 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Trường Đại Học Thủy Lợi
Điện thoại: (04)38522201
Website: http://www.wru.edu.vn - Email: ttth@wru.edu.vn
Trường Đại Học Thủy Lợi là trường Đại Học Kỹ Thuật Ngành Thủy Lợi, được thành lập tại Hà Nội năm 1959. Tiền thân là Học viện Thuỷ lợi Điện lực. Trải qua 49 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại Học Thủy Lợi đã khẳng định là một trường đại học đầu ngành của cả nước đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nước và là Trung tâm Khoa học Công nghệ có uy tín về Thủy lợi - Thủy điện, Tài nguyên và Môi trường, Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước, có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế. Trong hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là thời kỳ đổi mới đất nước, toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Nhà trường đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng Nhà nước giao cho. Với những thành tích đã đạt được tập thể cán bộ giảng viên, công nhân viên và sinh viên Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận tặng thưởng các danh hiệu cao quý.
Đồng bộ tài khoản