Ngành Kỹ Thuật Công Trình Biển

Trường Đại Học Thủy Lợi - WRU

175 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Thuật Công Trình Biển

Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên có đủ kiến thức cơ bản để trở thành Kỹ sư Ngành Kỹ Thuật Công Trình Biển, bao gồm 2 chuyên ngành (Kỹ thuật công trình biển ngoài khơi - Offshore Engineering, và Kỹ thuật công trình ven biển - Coastal Engineeting), có thể công tác tại các cơ quan đơn vị đào tạo, nghiên cứu, sản xuất và quản lý thuộc lĩnh vực xây dựng công trình biển, và một số ngành xây dựng liên quan, phục vụ chiến lược biển và phát triển kinh tế của đất nước trong xu thế hội nhập. Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành Kỹ Thuật Công Trình Biển có khả năng:
- Tham gia giảng dạy và nghiên cứu thuộc ngành xây dựng công trình biển, và một số ngành ngành xây dựng liên quan
- Lập các dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng và sửa chữa các công trình ngoài khơi và ven biển, và một số loại công trình xây dựng liên quan, tại các đơn vị trong và ngoài nước
- Tham gia quản lý và khai thác các công trình biển

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của trường Trường Đại Học Thủy Lợi

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Kỹ Thuật Công Trình Biển

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Thuật Công Trình Biển


- Giáo dục đại cương
+ Lý luận chính trị
+ Kỹ năng
+ Khoa học tự nhiên và tin học
+ Tiếng Anh
+ Giáo dục quốc phòng
+ Giáo dục thể chất
- Giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở khối ngành
+ Kiến thức cơ sở ngành
+ Kiến thức ngành
+ Học phần tốt nghiệp
+ Kiến thực chọn: Chuyên ngành Kỹ thuật công trình biển, Chuyên ngành Quản lý biển và đới bờ

Trường Đại Học Thủy Lợi - WRU
175 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Trường Đại Học Thủy Lợi
Điện thoại: (04)38522201
Website: http://www.wru.edu.vn - Email: ttth@wru.edu.vn
Trường Đại Học Thủy Lợi là trường Đại Học Kỹ Thuật Ngành Thủy Lợi, được thành lập tại Hà Nội năm 1959. Tiền thân là Học viện Thuỷ lợi Điện lực. Trải qua 49 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại Học Thủy Lợi đã khẳng định là một trường đại học đầu ngành của cả nước đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nước và là Trung tâm Khoa học Công nghệ có uy tín về Thủy lợi - Thủy điện, Tài nguyên và Môi trường, Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước, có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế. Trong hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là thời kỳ đổi mới đất nước, toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Nhà trường đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng Nhà nước giao cho. Với những thành tích đã đạt được tập thể cán bộ giảng viên, công nhân viên và sinh viên Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận tặng thưởng các danh hiệu cao quý.
Đồng bộ tài khoản