Ngành Kế Toán - Hệ Vừa Học Vừa Làm

Trường Đại Học Thủy Lợi - WRU

175 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán

Ngành Kế toán hệ vừa học vừa làm của Trường Đại Học Thủy Lợi đào tạo Kế toán cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội. Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Kế toán có các phẩm chất, kiến thức và kỹ năng sau: Lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết về các giá trị đạo đức, trách nhiệm công dân, văn hóa - xã hội, kinh tế và pháp luật, ý thức và năng lực học tập suốt đời để nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn. Hiểu biết chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận dụng kiến thức toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn, công nghệ thông tin và kiến thức cơ sở vào ngành đào tạo.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của trường Trường Đại Học Thủy Lợi

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Kế Toán - Hệ Vừa Học Vừa Làm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán


- Giáo dục đại cương
+ Chính trị Mác - Lênin: Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin I, Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin II, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Khoa học tự nhiên và tin học: Toán I-II (Giải tích), Toán V (Xác suất thống kê), Tin đại cương
+ Tiếng Anh
- Giáo dục chuyên nghiệp
+ Cơ sở khối ngành: Pháp luật đại cương, Kinh tế vi mô I, Kinh tế vĩ mô I, Pháp luật kinh tế
+ Kiến thức cơ sở ngành: Lịch sử các học thuyết kinh tế, Tài chính - Tiền tệ, Lý thuyết hạch toán kế toán, Marketing căn bản, Thống kê trong kinh tế và kinh doanh, Kế toán máy
+ Kiến thức ngành: Quản trị nhân lực, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán tài chính 1 , Thống kê doanh nghiệp
+ Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại Học Thủy Lợi - WRU
175 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Trường Đại Học Thủy Lợi
Điện thoại: (04)38522201
Website: http://www.wru.edu.vn - Email: ttth@wru.edu.vn
Trường Đại Học Thủy Lợi là trường Đại Học Kỹ Thuật Ngành Thủy Lợi, được thành lập tại Hà Nội năm 1959. Tiền thân là Học viện Thuỷ lợi Điện lực. Trải qua 49 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại Học Thủy Lợi đã khẳng định là một trường đại học đầu ngành của cả nước đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nước và là Trung tâm Khoa học Công nghệ có uy tín về Thủy lợi - Thủy điện, Tài nguyên và Môi trường, Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước, có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế. Trong hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là thời kỳ đổi mới đất nước, toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Nhà trường đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng Nhà nước giao cho. Với những thành tích đã đạt được tập thể cán bộ giảng viên, công nhân viên và sinh viên Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận tặng thưởng các danh hiệu cao quý.
Đồng bộ tài khoản