Thạc Sỹ Quản Lý Các Tổ Chức

Trung Tâm Đại Học Pháp

Phòng 602, nhà G7 đại học quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thạc Sỹ Quản Lý Các Tổ Chức

Chương trình "Thạc Sỹ Quản Lý Các Tổ Chức" nhằm đào tạo những nhà quản lý có khả năng nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và các tổ chức xã hội thông qua phương pháp phân tích tổ chức và hình thành các giải pháp tương ứng. Những chuyên gia về quản lý này sẽ có khả năng xây dựng và phát triển các dự án nghiên cứu và dự án can thiệp đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của doanh nghiệp và của lĩnh vực du lịch. Họ phải có khả năng nhận định những nhu cầu của các đơn vị này và xây dựng các giải pháp thích ứng cho sự phát triển của doanh nghiệp khác trong mọi lĩnh vực quản lý khác nhau (lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, phân phối và du lịch, hành chính tổ chức). Các chuyên gia về quản lý sẽ có khả năng hỗ trợ, đánh giá những thay đổi đang diễn ra và có khả năng tư vấn những quyết định sáng suốt cho các tác nhân trong doanh nghiệp, cho các tổ chức công bằng phương pháp đồng thuận, họ huy động sự tham gia của tất cả các bên liên quan vào quá trình quản lý và điều hòa xã hội. Những chuyên gia này sẽ giúp các bạn xây dựng những điểm mốc quan trọng trong nhiều lĩnh vực quản lý khác nhau như quản lý nguồn nhân lực, quản lý tổ chức các doanh nghiệp, quản lý dự án và xây dựng các hoạt động du lịch, quản lý cơ chế phân quyền và quản lý địa phương, mối quan hệ phân phối tiêu dùng và tăng cường bình đẳng nam nữ trong lao động. Chương trình này do đại học Toulouse 2 - Le Mirail cấp bằng, thiết kế chương trình đào tạo, cử giảng viên sang Việt Nam giảng dạy. PUF Hà Nội , một dự án hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Pháp thực hiện tại đại học quốc gia Hà Nội, chịu trách nhiệm quản lý chương trình.

Đối Tượng Tham Gia

Các học viên phải có có bằng cử nhân thuộc các ngành khoa học xã hội và nhân văn xã hội học, khoa học quản lý, quản lý và có trình độ tiếng Pháp.

Thời Lượng

2 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thạc Sỹ Quản Lý Các Tổ Chức


- Quản lý tổ chức.
- Quản lí nguồn nhân lực.
- Phương pháp phân tích các tổ chức.
- Quản lý công.
- Xã hội học lao động và doanh nghiệp.
- Toàn cầu hóa, du lịch và văn hóa.
- Hội thảo các phương thức quản lý.
- Hoàn thiện tiếng Pháp.
- Quản lý thực tiễn.
- Xã hội học can thiệp trong các tổ chức.
- Kinh tế, tài chính và marketing.
- Nghiên cứu hành động và xây dựng dự án.

Trung Tâm Đại Học Pháp
Phòng 602, nhà G7 đại học quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (844)37549505
Website: http://www.puf.edu.vn - Email: contact-hn@puf.edu.vn
Ngay từ năm 2006, PuF có nhiệm vụ chính là triển khai các chương trình đào tạo của Pháp tại Việt Nam nhưng vẫn đa dạng hóa các hoạt động và có thể đáp ứng nhu cầu của sinh viên, các giảng viên đại học và các doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo của PuF theo chuẩn chương trình đào tạo của đại học Pháp, đảm bảo chất lượng và đáp ứng thị trường lao động. Ít nhất 50% thời lượng giảng dạy của chương trình do các giảng viên và chuyên gia của đại học Pháp đảm nhiệm. Năm học 2010-2011, PUF có khoảng 200 sinh viên. Tính đến năm 2014, PuF có 253 sinh viên và học viên tốt nghiệp được cấp bằng Pháp. Điều hành PUF là một đồng giám đốc người Pháp và một đồng giám đốc người Việt Nam. Đội ngũ nhân viên của PuF là người Việt Nam và sử dụng thành thạo tiếng Pháp.
Các trung tâm đại học Pháp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo thỏa thuận do hai chính phủ Pháp và Việt Nam ký kết vào tháng 10 năm 2004 nhân chuyến thăm Hà Nội của tổng thống Pháp Jacques Chirac. PuF Hà Nội và PuF Hồ Chí Minh bắt đầu chính thức đi vào hoạt động từ năm 2006 nhằm triển khai các chương trình đào tạo Pháp tại Việt Nam. Được thành lập tại đại học quốc gia Hà Nội và đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, hai PuF đảm bảo triển khai thống nhất các chương trình đào tạo của Pháp tại Việt Nam và giám sát sự tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng của Pháp.
Đồng bộ tài khoản