Thạc Sỹ Quy Hoạch Đô Thị Và Phát Triển Vùng

Trung Tâm Đại Học Pháp

Phòng 602, nhà G7 đại học quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thạc Sỹ Quy Hoạch Đô Thị Và Phát Triển Vùng

Chương trình đào tạo "Thạc Sỹ Quy Hoạch Đô Thị Và Phát Triển Vùng" được giảng dạy bằng tiếng Anh nhằm đào tạo các chuyên gia quy hoạch không gian, đô thị hoặc giao thông. Các chuyên gia này cho dù làm việc độc lập hoặc là thành viên của một nhóm luôn có khả năng đưa ra các sáng kiến, đánh giá và thực hiện các sáng kiến, các kế hoạch và dự án trong lĩnh vực này. Họ hoạch định được các kế hoạch phát triển ở các quy mô lãnh thổ khác nhau như thành phố, vùng đô thị, khu vực, họ có tầm nhìn bao quát về sự phát triển năng động của đô thị và hội tụ đầy đủ năng lực của một đội ngũ lập kế hoạch. Hơn nữa, họ có thể quản lý được các tác động vào không gian đô thị và mạng lưới năng động các sáng kiến công cộng hoặc tư nhân góp phần hình thành và phát triển các đô thị. Họ tham gia xác định, thực hiện các chiến lược lãnh thổ liên quan đến quy hoạch đô thị, giao thông, kiểm soát đất đai và tham gia các dự án nghiên cứu. Chương trình này cũng bao gồm nghiên cứu về môi trường, đào tạo học viên theo hướng thực hiện các dự án theo các nguyên tắc phát triển bền vững. Do đó, học viên sẽ được đào tạo một cách liên ngành, liên lĩnh vực nhằm giúp họ có thể điều phối được các hành động khác nhau liên quan đến môi trường, văn hóa, xã hội và kinh tế. Chương trình này do trường đại học Lille 1 cấp bằng. Trường đại học Lille 1 thiết kế chương trình đào tạo, cử giảng viên sang Việt Nam giảng dạy, cấp bằng thạc sỹ châu âu cho học viên. Chương trình này được triển khai trong khuôn khổ dự án trung tâm đại học Pháp tại Hà Nội, một dự án hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Pháp thực hiện tại đại học quốc gia Hà Nội. Khoa sau đại học, PUF Hà Nội chịu trách nhiệm quản lý chương trình, đảm bảo chất lượng đào tạo, phối hợp với các doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên có bằng đại học hoặc bằng kỹ sư Việt Nam (xây dựng, kiến trúc, địa lý), những học viên có kinh nghiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực liên quan và trình độ tiếng Anh đạt yêu cầu (TOEFL 500 hoặc IELTS 5.5).

Thời Lượng

15 tháng

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thạc Sỹ Quy Hoạch Đô Thị Và Phát Triển Vùng


- Lý thuyết cơ bản về quy hoạch đô thị.
- Quản lý nguồn nước đô thị.
- Xây dựng bền vững.
- Đánh giá môi trường các dự án và chính sách.
- Quản lý đất và các vùng ô nhiễm.
- Tiếng Pháp chuyên ngành.
- Phần mềm Autocad.
- Hệ thống thông tin địa lý.
- Giao thông.

Trung Tâm Đại Học Pháp
Phòng 602, nhà G7 đại học quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (844)37549505
Website: http://www.puf.edu.vn - Email: contact-hn@puf.edu.vn
Ngay từ năm 2006, PuF có nhiệm vụ chính là triển khai các chương trình đào tạo của Pháp tại Việt Nam nhưng vẫn đa dạng hóa các hoạt động và có thể đáp ứng nhu cầu của sinh viên, các giảng viên đại học và các doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo của PuF theo chuẩn chương trình đào tạo của đại học Pháp, đảm bảo chất lượng và đáp ứng thị trường lao động. Ít nhất 50% thời lượng giảng dạy của chương trình do các giảng viên và chuyên gia của đại học Pháp đảm nhiệm. Năm học 2010-2011, PUF có khoảng 200 sinh viên. Tính đến năm 2014, PuF có 253 sinh viên và học viên tốt nghiệp được cấp bằng Pháp. Điều hành PUF là một đồng giám đốc người Pháp và một đồng giám đốc người Việt Nam. Đội ngũ nhân viên của PuF là người Việt Nam và sử dụng thành thạo tiếng Pháp.
Các trung tâm đại học Pháp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo thỏa thuận do hai chính phủ Pháp và Việt Nam ký kết vào tháng 10 năm 2004 nhân chuyến thăm Hà Nội của tổng thống Pháp Jacques Chirac. PuF Hà Nội và PuF Hồ Chí Minh bắt đầu chính thức đi vào hoạt động từ năm 2006 nhằm triển khai các chương trình đào tạo Pháp tại Việt Nam. Được thành lập tại đại học quốc gia Hà Nội và đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, hai PuF đảm bảo triển khai thống nhất các chương trình đào tạo của Pháp tại Việt Nam và giám sát sự tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng của Pháp.
Đồng bộ tài khoản