Thạc Sỹ Quản Lý Tài Chính

Trung Tâm Đại Học Pháp

Phòng 602, nhà G7 đại học quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thạc Sỹ Quản Lý Tài Chính

Chương trình đào tạo "Thạc Sỹ Quản Lý Tài Chính" được giảng dạy bằng tiếng Anh, thời gian đào tạo 1 năm. Mục tiêu của chương trình là đào tạo nguồn nhân lực góp phần vào phát triển các doanh nghiệp Việt Nam một cách năng động. Chương trình có đội ngũ giảng viên đại học Montesquieu - Bordeaux IV, cộng hòa Pháp và Việt Nam giàu kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.
Chương trình này do trường đại học Montesquieu - Bordeaux IV cấp bằng. Trường Bordeaux IV thiết kế chương trình đào tạo, cử giảng viên và các nhà chuyên môn sang Việt Nam giảng dạy, cấp bằng thạc sỹ châu Âu cho học viên. PUF Hà Nội. Khoa sau đại học chịu trách nhiệm quản lý chương trình, đảm bảo chất lượng đào tạo, phối hợp với các doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán, luật, ngoại ngữ có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B2 theo Khung tham chiếu chung châu âu (tương đương IELTS 5.5, TOEFL 500, TOEIC 600) và học viên có kinh nghiệm nghề nghiệp.

Thời Lượng

1 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thạc Sỹ Quản Lý Tài Chính


- Tài chính doanh nghiệp.
- Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.
- Quản lý chiến lược.
- Quan hệ ngân hàng-doanh nghiệp.
- Quản trị nguồn vốn.
- Đạo đức nghề nghiệp tài chính.
- Luật tài chính.
- Định giá doanh nghiệp.
- Thị trường tài chính.
- Mua bán và sáp nhập.
- Quản trị rủi ro.

Trung Tâm Đại Học Pháp
Phòng 602, nhà G7 đại học quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (844)37549505
Website: http://www.puf.edu.vn - Email: contact-hn@puf.edu.vn
Ngay từ năm 2006, PuF có nhiệm vụ chính là triển khai các chương trình đào tạo của Pháp tại Việt Nam nhưng vẫn đa dạng hóa các hoạt động và có thể đáp ứng nhu cầu của sinh viên, các giảng viên đại học và các doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo của PuF theo chuẩn chương trình đào tạo của đại học Pháp, đảm bảo chất lượng và đáp ứng thị trường lao động. Ít nhất 50% thời lượng giảng dạy của chương trình do các giảng viên và chuyên gia của đại học Pháp đảm nhiệm. Năm học 2010-2011, PUF có khoảng 200 sinh viên. Tính đến năm 2014, PuF có 253 sinh viên và học viên tốt nghiệp được cấp bằng Pháp. Điều hành PUF là một đồng giám đốc người Pháp và một đồng giám đốc người Việt Nam. Đội ngũ nhân viên của PuF là người Việt Nam và sử dụng thành thạo tiếng Pháp.
Các trung tâm đại học Pháp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo thỏa thuận do hai chính phủ Pháp và Việt Nam ký kết vào tháng 10 năm 2004 nhân chuyến thăm Hà Nội của tổng thống Pháp Jacques Chirac. PuF Hà Nội và PuF Hồ Chí Minh bắt đầu chính thức đi vào hoạt động từ năm 2006 nhằm triển khai các chương trình đào tạo Pháp tại Việt Nam. Được thành lập tại đại học quốc gia Hà Nội và đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, hai PuF đảm bảo triển khai thống nhất các chương trình đào tạo của Pháp tại Việt Nam và giám sát sự tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng của Pháp.
Đồng bộ tài khoản