Thống Kê Kinh Tế Xã Hội

Trường Cao Đẳng Thống Kê - COS

586 Đường Thành Cổ, Phường Vệ An, Bắc Ninh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thống Kê Kinh Tế Xã Hội

Trường cao đẳng thống kê thông báo tuyển sinh đào tạo ngành thống kê kinh tế xã hội - hệ cao đẳng chính quy nhằm đào tạo những cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao. Sinh viên sau khi tốt nghiệp đủ điều kiện làm việc ở các cơ quan trong hệ thống thống kê nhà nước (Các phòng chuyên môn của các Cục thống kê (cấp tỉnh), các Phòng thống kê cấp huyện), bộ phận thống kê ở các doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức, có khả năng tiếp tục học tập liên thông lên đại học và cao hơn, các chuyên ngành thống kê.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thống Kê Kinh Tế Xã Hội


- Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin,
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam,
- Tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
- Kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật.
- Kiến thức cơ bản về kinh tế: Lý thuyết chung về các phương pháp Thống kê, Phương pháp điều tra chọn mẫu trong Thống kê, Thống kê kinh tế, Thống kê xã hội, Thống kê dân số, Thống kê Doanh nghiệp, Thống kê thương mại và dịch vụ, Thống kê mức sống hộ gia đình...
- Tin học và tiếng Anh.

Trường Cao Đẳng Thống Kê - COS
586 Đường Thành Cổ, Phường Vệ An, Bắc Ninh
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Thống Kê
Điện thoại: (0241)3824611
Website: http://www.cos.edu.vn - Email: admin@cos.edu.vn
Trường Cao đẳng Thống kê (trước đây là Trường Cán bộ Thống kê TW) trực thuộc Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) được thành lập từ tháng 02/1960, đến nay vừa tròn 50 năm xây dựng và phát triển. Trong nửa thế kỷ qua, mặc dù có không ít khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm của Tổng cục Thống kê, các bộ ngành trung ương và các địa phương nơi trường đóng, đặc biệt là sự nỗ lực vượt qua khó khăn của nhiều thế hệ cán bộ viên chức, nhà trường luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước xã hội, đưa nhà trường phát triển không ngừng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản