Tiếng Anh Kinh Doanh

Trường Cao Đẳng Thống Kê - COS

586 Đường Thành Cổ, Phường Vệ An, Bắc Ninh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh

Trường cao đẳng thống kê thông báo tuyển sinh đào tạo ngành tiếng Anh kinh doanh - hệ cao đẳng chính quy nhằm đào tạo những cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao. Sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể hoạt động nghề nghiệp trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh như biên - phiên dịch, hoặc làm việc cho các văn phòng nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan đại diện, cơ sở sản xuất, kinh doanh của nước ngoài tại Việt Nam, các cơ sở liên doanh với nước ngoài của Việt Nam.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh


- Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
- Lý thuyết ngôn ngữ trong tiếng Anh như ngữ âm học, ngữ nghĩa học…
- Tiếng Anh thực hành tương đương 5.5 IELTS hoặc TOEFL iBT 85.
- Lý thuyết và thực hành các môn biên dịch, phiên dịch Anh – Việt, Việt – Anh.
- Kiến thức căn bản về văn hóa Anh - Mỹ.
- Tin học B.

Trường Cao Đẳng Thống Kê - COS
586 Đường Thành Cổ, Phường Vệ An, Bắc Ninh
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Thống Kê
Điện thoại: (0241)3824611
Website: http://www.cos.edu.vn - Email: admin@cos.edu.vn
Trường Cao đẳng Thống kê (trước đây là Trường Cán bộ Thống kê TW) trực thuộc Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) được thành lập từ tháng 02/1960, đến nay vừa tròn 50 năm xây dựng và phát triển. Trong nửa thế kỷ qua, mặc dù có không ít khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm của Tổng cục Thống kê, các bộ ngành trung ương và các địa phương nơi trường đóng, đặc biệt là sự nỗ lực vượt qua khó khăn của nhiều thế hệ cán bộ viên chức, nhà trường luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước xã hội, đưa nhà trường phát triển không ngừng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản