Kế Toán Doanh Nghiệp

Trường Cao Đẳng Thống Kê - COS

586 Đường Thành Cổ, Phường Vệ An, Bắc Ninh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán

Trường cao đẳng thống kê thông báo tuyển sinh đào tạo ngành kế toán doanh nghiệp - hệ cao đẳng chính quy nhằm đào tạo những cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao. Sinh viên sau khi tốt nghiệp đủ điều kiện làm việc tại bộ phận kế toán:
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Cơ sở sản xuất vật chất, dịch vụ.
- Các cơ quan hành chính, sự nghiệp.
- Doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán


- Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
- Kinh tế học, toán học và khoa học công nghệ.
- Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kế toán gồm: Nguyên lý kế toán, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán quản trị chi phí, Kế toán đơn vị HCSN, Kế toán thương mại và dịch vụ, Kế toán Thuế, Tin học kế toán và kiểm toán.
- Chính trị.
- Tin học B, phần mềm kế toán.
- Anh văn B.

Trường Cao Đẳng Thống Kê - COS
586 Đường Thành Cổ, Phường Vệ An, Bắc Ninh
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Thống Kê
Điện thoại: (0241)3824611
Website: http://www.cos.edu.vn - Email: admin@cos.edu.vn
Trường Cao đẳng Thống kê (trước đây là Trường Cán bộ Thống kê TW) trực thuộc Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) được thành lập từ tháng 02/1960, đến nay vừa tròn 50 năm xây dựng và phát triển. Trong nửa thế kỷ qua, mặc dù có không ít khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm của Tổng cục Thống kê, các bộ ngành trung ương và các địa phương nơi trường đóng, đặc biệt là sự nỗ lực vượt qua khó khăn của nhiều thế hệ cán bộ viên chức, nhà trường luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước xã hội, đưa nhà trường phát triển không ngừng.
Đồng bộ tài khoản