Tin Học Kinh Tế

Trường Cao Đẳng Thống Kê - COS

586 Đường Thành Cổ, Phường Vệ An, Bắc Ninh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tin Học

Trường cao đẳng thống kê thông báo tuyển sinh đào tạo ngành tin học kinh tế - hệ cao đẳng chính quy nhằm đào tạo những cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao. Sinh viên sau khi tốt nghiệp đủ điều kiện làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm ở mọi tổ chức, đơn vị có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trong điều hành sản xuất, kinh doanh; các lĩnh vực cung ứng sản phẩm và dịch vụ tin học, có khả năng tiếp tục học tập liên thông lên đại học và cao hơn về các chuyên ngành Tin học thuộc ngành Hệ thống thông tin kinh tế.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tin Học


- Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực toán học, khoa học kỹ thuật, quản trị học và kinh tế học.
- Các nguyên tắc, phương pháp và hoạt động nghề nghiệp máy tính và công nghệ thông tin.
- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy tính, các thiết bị ngoại vi, các thiết bị mạng.
- Nguyên lý và phương pháp thiết kế các hệ điều hành, ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, cơ sở lập trình; phương pháp phân tích, thiết kế và triển khai quản trị hệ thống thông tin mạng (gồm cả phần cứng và phần mềm) có quy mô nhỏ và vừa.
- Nguyên tắc đảm bảo chất lượng, các phương pháp và quy trình đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin; Bảo trì hệ thống và quản trị mạng.
- Tiếng Anh.

Trường Cao Đẳng Thống Kê - COS
586 Đường Thành Cổ, Phường Vệ An, Bắc Ninh
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Thống Kê
Điện thoại: (0241)3824611
Website: http://www.cos.edu.vn - Email: admin@cos.edu.vn
Trường Cao đẳng Thống kê (trước đây là Trường Cán bộ Thống kê TW) trực thuộc Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) được thành lập từ tháng 02/1960, đến nay vừa tròn 50 năm xây dựng và phát triển. Trong nửa thế kỷ qua, mặc dù có không ít khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm của Tổng cục Thống kê, các bộ ngành trung ương và các địa phương nơi trường đóng, đặc biệt là sự nỗ lực vượt qua khó khăn của nhiều thế hệ cán bộ viên chức, nhà trường luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước xã hội, đưa nhà trường phát triển không ngừng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản