Tổ Chức Lễ Hội Và Quản Trị Sự Kiện

Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao

193 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Tổ Chức Lễ Hội Và Quản Trị Sự Kiện

Khóa học "Tổ chức Lễ hội và Quản trị sự kiện" cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng của lễ hội và sự kiện. Các kiến thức cụ thể của việc quản trị lễ hội và tổ chức sự kiện. Hiểu và phân biệt rõ ràng các loại hình kinh doanh lễ hội và sự kiện.
Mục tiêu khóa học:
- Cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng của lễ hội và sự kiện.
- Các kiến thức cụ thể của việc quản trị lễ hội và tổ chức sự kiện.
- Hiểu và phân biệt rõ ràng các loại hình kinh doanh lễ hội và sự kiện.
Đồng thời cung cấp cho học viên các kỹ năng về:
- Qui trình tổ chức một lễ hội và kinh doanh sự kiện.
- Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh lễ hội - sự kiện.
- Quản lý kế hoạch kinh doanh và tiếp thị cho lễ hội - sự kiện.
- Quản lý hệ thống chuỗi cung ứng cho sự kiện.
- Các giải pháp an toàn và an ninh trong lễ hội - sự kiện…

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Thời Lượng

3 tháng

Nội Dung Khóa Học Tổ Chức Lễ Hội Và Quản Trị Sự Kiện


- Phần lý thuyết:
+ Tổng quan về tổ chức lễ hội và sự kiện
+ Vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa kinh tế của tổ chức sự kiện
+ Tổ chức sự kiện là cách đánh bóng thương hiệu hiệu quả
+ Tìm hiểu các loại hình sự kiện
+ Quy trình tổ chức một lễ hội - sự kiện
+ Tìm ý tưởng và xây dựng kịch bản tổ chức lễ hội - sự kiện
+ Chuỗi cung ứng cho sự kiện
+ Quy trình xin cấp phép tổ chức lễ hội - sự kiện
+ Hồ sơ xin tài trợ cho sự kiện
+ An ninh cho lễ hội và sự kiện
+ Âm nhạc cho sự kiện
+ Ánh sáng và kỹ xảo cho sự kiện
+ Tổ chức hoạt náo cho sự kiện
- Phần thực hành:
+ Tổ chức thành công một hội nghị khách hàng
+ Tổ chức thành công một Lễ hội hóa trang
+ Tổ chức thành công một lễ hội đường phố
+ Báo cáo kết quả

Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao
193 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Liên hệ phòng chiêu sinh
Điện thoại: (08)39270278 - 38349893
Website: http://www.vietgiao.edu.vn - Email: vietgiao.edu@gmail.com
Trường Trung cấp nghề Việt Giao (Viet Giao College) được thành lập từ năm 2000 với tên gọi trường Nghiệp vụ Du lịch và Doanh thương Việt Giao. Năm 2002 trường đổi tên thành Trường dạy nghề nghiệp vụ Du lịch Việt Giao. Ngày 31/12/2007 Ủy ban nhân dân TP.HCM đồng ý nâng cấp thành Trường Trung cấp nghề Việt Giao theo quyết định số 5797/QĐ-UBND.
Trải qua hơn 14 năm kinh nghiệm, với mục tiêu vì lợi ích người học, Trung cấp nghề Việt Giao luôn thể hiện tính chủ động ngay trong chương trình đào tạo, đồng thời nêu cao tinh thần một trường nghề nhân văn.
Trường đã, đang và sẽ góp phần đào tạo nhiều hơn nữa nguồn nhân lực tay nghề cao, chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ bản lĩnh và năng lực hội nhập quốc tế cho thị trường lao động Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản