Toán Tin Ứng Dụng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Toán Tin Ứng Dụng

Ngành toán - tin ứng dụng đào tạo cử nhân khoa học có kiến thức chuyên sâu về toán ứng dụng, tin học và có khả năng áp dụng kiến thức toán học - tin học vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội. Sinh viên có khả năng xây dựng mô hình toán học cho các bài toán thực tế, sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình, các kiến thức về thuật toán và công nghệ phần mềm. Sinh viên năm cuối có thể tham gia các hướng nghiên cứu về toán ứng dụng và tin học đang được triển khai tại khoa. Sinh viên tốt nghiệp đủ năng lực giảng dạy toán - tin tại các trường ĐH, CĐ, TCCN, dạy nghề và THPT, hoặc làm việc tại các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất và kinh doanh có sử dụng kiến thức toán ứng dụng và tin học, các công ty lập trình, gia công phần mềm, hay phân tích thiết kế hệ thống. Theo trường, cơ hội việc làm cũng như mức thu nhập của sinh viên ngành toán - tin ứng dụng sau khi tốt nghiệp hằng năm là rất cao.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Toán Tin Ứng Dụng


- Phương pháp lập trình
- Xác suất thống kê
- Đại số tuyến tính nâng cao và Hình học giải tích
- Đại số đại cương
- Phương trình vi phân
- Giải tích nâng cao
- Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
- Hàm biến phức
- Anh văn chuyên ngành
- Phương pháp tính
- Phương trình đạo hàm riêng
- Hàm thực
- Giải tích hàm
- Quy hoạch tuyến tính
- Giải toán trên máy tính
- Nguyên lý hệ điều hành
- Ngôn ngữ hình thức và Automat
- Toán học rời rạc
- Kiến trúc máy tính
- Thiết kế và đánh giá thuật toán.

Trường Đại Học Khoa Học Huế - HUSC
77 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (054)-3823290
Website: http://www.husc.edu.vn - Email: admin@husc.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học. Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: "Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên".
Đồng bộ tài khoản