Tư Vấn Quản Lý Dự Án

Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng - VDICT

Số 23, Ngõ 167, Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Tư Vấn Quản Lý Dự Án

Vai trò của Quản lý dự án xây dựng giúp chủ đầu tư hoạch định, theo dõi và kiểm soát tất cả những khía cạnh của dự án và khuyến thích mọi thành phần tham gia vào dự án đó nhằm đạt được những mục tiêu của dự án đúng thời hạn với chi phí, chất lượng và thời gian như mong muốn ban đầu. Mục tiêu của khóa học:
- Quản lý kế hoạch dự án
+ Mục tiêu, tính khả thi của dự án
+ Tác động tích cực và tiêu cực của dự án (Đến an ninh xã hội, đến doanh nghiệp, đến cộng đồng, đến môi trường)
+ Lập dự án và thực hiện quy trình xin phê duyệt
+ Thực hiện các quy trình thiết kế
+ Đấu thầu, lựa chọn các nhà thầu tư vấn, thi công...
- Quản lý chi phí và nguồn lực:
+ Nguồn tài chính cho dự án
+ Loại chi phí, thời gian cần sử dụng, giá trị

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các nhà tư vấn quản lý dự án.

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Tư vấn quản lý dự án.

Nội Dung Khóa Học Tư Vấn Quản Lý Dự Án


- Quản lý dự án tiền thi công
+ Tham gia cùng chủ đầu tư trong suốt quá trình thiết kế công trình
+ Thay thế chủ đầu tư quản lý các nhà thiết kế cũng như các công đoạn thiết kế
+ Kiểm soát chi phí thiết kế
+ Nghiệm thu hồ sơ thiết kế, xác nhận thanh toán cho các đơn vị tư vấn thiết kế
+ Hổ trợ chủ đầu tư trong việc hoàn tất các hồ sơ và thủ tục pháp lý
+ Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng
+ Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường
+ Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình
+ Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình
+ Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của Nhà thầu thi công xây dựng công trình
+ Kiểm tra khối lượng và đơn giá dự thầu
+ Phối hợp cùng với nhà thầu triển khai thi công
- Quản lý dự án trong thi công
+ Thường trực kiểm soát chất lượng trên công trường
+ Quản lý tiến độ, chi phí
+ Quản lý trực tiếp các công việc của nhà thầu
+ Kiểm tra toàn diện và lập kế hoạch kiểm nghiệm
+ Lập kế hoạch mua sắm vật liệu, duyệt mẫu, phê duyệt bản vẽ lắp đặt và đi kiểm tra, nghiệm thu cấu kiện chế tạo sẵn
+ Kế hoạch an toàn, an ninh công trường và vệ sinh môi trường
+ Báo cáo tiến độ thực hiện cho chủ đầu tư
+ Phối hợp trong bàn giao văn bản
- Quản lý dự án sau khi thi công
+ Kiểm tra và xác nhận hồ sơ hoàn công do nhà thầu lập
+ Phối hợp cùng nhà thầu lập hồ sơ quyết toán công trình
+ Theo dõi quá trình thực hiện công việc bảo hành công trình của nhà thầu
+ Làm hồ sơ xin cấp chủ quyền công trình cho chủ đầu tư
- Quản lý dự án với yêu cầu đặc biệt: Dựa trên nhu cầu của khách hàng, VDICT sẽ cùng bàn bạc để thống nhất nội dung công việc. Tùy vào mức độ phức tạp khác nhau của từng công trình, VDICT sẽ có báo giá cụ thể phù hợp.

Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng - VDICT
Số 23, Ngõ 167, Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Xây dựn
Điện thoại: (04)35335212
Website: http://vdict.edu.vn - Email: daotao@vdict.edu.vn
Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Xây dựng xác định kiến thức và kỹ năng là công cụ thiết yếu để chinh phục đỉnh cao tri thức, tạo nên giá trị hội nhập đích thực, nâng tầm người Việt, đem lại của cải tinh thần và vật chất góp phần khẳng định vai trò quan trọng của nền kinh tế tri thức đối với sự nghiệp phát triển đất nước trong thời đại mới. Tạo dựng thương hiệu hàng đầu về đào tạo – Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng khơi dậy, thúc đẩy, khẳng định giá trị tri thức; đồng thời cung cấp và đáp ứng tốt nhu cầu phát triển nguồn nhân lực mạnh cho các tổ chức, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn chắp cánh cho nền tri thức Việt Nam bay cao, bay xa. Mục tiêu phát triển chiều sâu, mở rộng đối tác ổn định hai chiều, góp phần đào tạo, tái đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao. Thiết lập hệ thống đại diện tuyển sinh, trao đổi liên kết đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Phối hợp với các cơ quan báo chí, các tổ chức, các doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động từ thiện hướng tới cộng đồng định kỳ 2 lần/năm. Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Xây dựng luôn đem đến cho cộng đồng và xã hội niềm tin hơn vào hiệu quả tri thức ứng dụng, không đơn thuần chỉ là mở ra các khoá đào tạo nâng cao kiến thức trong quản lý đầu tư xây dựng.
Đồng bộ tài khoản