VMware VSphere: Troubleshooting Workshop [V5.x]

Công Ty CP Phát Triển Nguồn Nhân Lực Thái Sơn - TS

Tầng 5, Tòa nhà Đa Năng - 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học VMware VSphere

This hands-on training workshop provides you with the advanced knowledge, skills, and abilities to achieve competence in troubleshooting the VMware® vSphere® environment. This workshop also increases your skill and competence in using the command line to analyze problems. The workshop is based on VMware ESXi™ 5.1 and VMware® vCenter Server™ 5.1. To learn more about vSphere administration, go to www.vmware.com/education for other course options.
Objectives:
- Use the VMware vSphere® Web Client, the command line, and log files to diagnose and correct problems in vSphere.
- Configure SSL certificates.
- Troubleshoot networking issues.
- Troubleshoot storage issues.
- Troubleshoot vCenter Server issues.
- Troubleshoot ESXi host issues.
- Troubleshoot vSphere cluster issues.
- Troubleshoot VMware vSphere® vMotion® issues.
- Troubleshoot virtual machine issues.

Đối Tượng Tham Gia

- System administrators
- System integrators

Thời Lượng

5 ngày

Nội Dung Khóa Học VMware VSphere


- Course Introduction
+ Introductions and course logistics
+ Course objectives
- Introduction to Troubleshooting
+ Using a structured approach to troubleshooting
- Troubleshooting Tools
+ Adding the VMware vSphere® Management Assistant to an Active Directory environment
+ Using commands to record information about your vSphere configuration
- SSL Certificates
+ Implementing SSL certificates for vCenter Server
+ Implementing SSL certificates for ESXi
- Networking
+ Troubleshooting standard switch issues
+ Troubleshooting virtual machine network connectivity issues
- Storage
+ Troubleshooting LUN connectivity issues
+ Troubleshooting multipathing issues
- Cluster Management
+ Troubleshooting vSphere cluster issues
+ Troubleshooting vSphere vMotion issues
- vCenter Server and ESXi
+ Troubleshooting vCenter Server issues
+ Troubleshooting ESXi host issues
- Virtual Machines
+ Troubleshooting virtual machine state issues
+ Troubleshooting VMware® Tools™ installation issues

Công Ty CP Phát Triển Nguồn Nhân Lực Thái Sơn - TS
Tầng 5, Tòa nhà Đa Năng - 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (+844)35563939
Website: http://thaison.edu.vn - Email: info@thaison.edu.vn
Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực Thái Sơn, là một trong số các công ty chuyên về đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam. Với đội ngũ giảng viên nhiệt tình, sáng tạo và chuyên nghiệp trong công việc, hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện, cùng những chiến lược phát triển rõ ràng, luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi mong muốn phát huy tất cả những khả năng của mình để mang lại cho khách hàng công nghệ tiến tiến, dịch vụ hoàn hảo, những giải pháp tin cậy và phù hợp với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản