Web Nguồn Mở - PHP/MYSQL Cơ Bản

TTĐT Công nghệ Mạng Và Lập Trình Quốc Tế Cisnet

473A - 473B Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học PHP/MYSQL Cơ Bản

PHP và MySQL là hai công nghệ mã nguồn mở phát triển ứng dụng Web rất mạnh và phổ biến. Được các chuyên gia lập trình nguồn mở ưa chuộng cũng như những công ty phần mềm đánh giá cao. PHP là ngôn ngữ kịch bản lập trình ứng dụng Web thực thi mã trên Server (Server-side) có khả năng kết nối Cơ sở dữ liệu trực tiếp đến CSDL MySQL. MySQL là hệ quản trị Cơ sở dữ liệu nguồn mở được ứng dụng hầu hết cho việc phát triển ứng dụng Web của các doanh nghiệp hiện nay. Chứng chỉ ZEND PHP-ZCE (Zend Certified Engineer) được CISNET đưa vào đào tạo đầu tiên tại Việt Nam, nhằm góp phần phát triển công nghệ mã nguồn mở của nước nhà. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
- Cài đặt và cấu hình Web Server (IIS), PHP, MySQL..
- Sử dụng công cụ quản lý và phát triển Web, Database: DreamWeaver, PHPMyAdmin
- Hiểu biết cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn SQL
- Phát triển ứng dụng web với ngôn ngữ kịch bản PHP kết nối cơ sở dữ liệu MySQL
- Tham dự khóa PHÁT TRIỂN WEB MÃ NGUỒN MỞ - PHP&MYSQL NÂNG CAO với kỹ năng xây dựng một ứng dụng Web thương mại hoàn chỉnh
- Khả năng đạt chứng chỉ quốc tế Kỹ sư Zend PHP–ZCE

Đối Tượng Tham Gia

- Tất cả những ai yêu thích và muốn khám phá công nghệ mở nguồn mở
- Phát triển ứng dụng web cho cá nhân và doanh nghiệp

Thời Lượng

48 giờ (2 tháng), 3 buổi/ tuần, 2 giờ/ buổi

Nội Dung Khóa Học PHP/MYSQL Cơ Bản


- Module 01: Installing required software
+ To install and configure IIS with PHP
+ To install MySQL
+ To install DreamWeaver…
- Module 02: Programming with PHP
+ Lesson 1: HTML and JavaScritps HTML Basics Java Script Basics
+ Lesson 2: PHP Basics Syntax, Operators Variables, Constants Control Structures Language Constructs and Functions
+ Lesson 3: Functions Syntax, Arguments Variables, References Returns, Variable Scope
+ Lesson 4: Arrays Enumerated Arrays Associative Arrays Array Iteration Multi-Dimensional Arrays Array Functions, SPL
+ Lesson 5: Strings and Patterns Quoting, Matching Extracting, Searching Replacing, Formatting , PCRE
+ Lesson 6: Web Programming Sessions, Forms GET and POST data Cookies, HTTP Headers
- Module 03: Using PHP with MySQL
+ Lesson 1: Databases Relational concepts Managing with phpMyAdmin Basic SQL commands
+ Lesson 2: Dynamic web pages Connecting to MySQL Displaying database results Displaying results in tables
+ Lesson 3: Writing to MySQL Inserting records Updating records Deleting records
- Module 04: Project
+ Project Đề tài phát triển ứng dụng web thương mại hoàn chỉnh với: JavaScript, PHP, MySQL Database
+ Thuyết trình và Demo sản phẩm ứng dụng trước hội đồng thẩm định chất lượng

Ưu Đãi Chung

Ưu đãi giảm 20% cho mọi đối tượng, 30% cho HSSV, HV cũ

TTĐT Công nghệ Mạng Và Lập Trình Quốc Tế Cisnet
473A - 473B Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại văn phòng
Điện thoại: (08)39290549
Website: http://cisnet.edu.vn - Email: info@cisnet.edu.vn
Trung tâm đào tạo công nghệ mạng và lập trình Quốc tế Cisnet cung cấp các khóa học lập trình .NET, Action Script, PHP-MYSQL-ZEND-NC, các khóa Thiết kề Đồ họa Web ( Photoshop + TK Layout + HTML5 + CSS3 + Flash), lắp ráp cài đặt mạng cơ bản và các chứng chỉ quốc tế CCNA, CCIP (BGP+MPLS), LINUX, CCNP-SWITCH, CCNP-ROUTE.
Đồng bộ tài khoản