Web Nguồn Mở - PHP/MYSQL Nâng Cao

TTĐT Công nghệ Mạng Và Lập Trình Quốc Tế Cisnet

473A - 473B Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Web Nguồn Mở - PHP/MYSQL

Phát triển web nguồn mở - PHP/MYSQL nâng cao trang bị kỹ năng chuyên sâu, xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh cho doanh nghiệp, website thương mại...Hoàn thành khoá học, học viên có thể:
- Cài đặt và cấu hình tối ưu Web Server(IIS, Apache..), PHP, MySQL Database..
- Sử dụng công cụ quản lý và phát triển Web, Database: DreamWeaver, PHPMyAdmin, EMS, ...
- Nắm vững cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn SQL
- Xây dựng cơ sở dữ liệu qui môi với MySQL Database.
- Phát triển ứng dụng web nâng cao với PHP kết nối cơ sở dữ liệu MySQL
- Hiểu biết XML, xử lý PDF, CSV file
- Hiểu biết và sử dụng công nghệ AJAX
- Lập trình hướng đối tượng OOP
- Hiểu biết và lập trình bảo mật ứng dụng Web
- Xây dựng hệ thống quản lý nội dung Website hoàn chỉnh cho người dùng
- Phát triển hoàn chỉnh ứng dụng Web thương mại điện tử (Web E-Commerce)
- Khả năng đạt chứng chỉ quốc tế Kỹ sư Zend PHP – ZCE

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các bạn yêu thích về PHP/MYSQL

Thời Lượng

48 giờ (2 tháng), 3 buổi/ tuần, 2 giờ/ buổi

Nội Dung Khóa Học Web Nguồn Mở - PHP/MYSQL


Module 01: Installing required software
- To install and configure Apache with PHP
- To install and configure MySQL
Module 02: Databases and mysql
- Lesson 1: Databases and SQL SQL, Joins Analyzing Queries Prepared Statements, Transactions
- Lesson 2: Setting started with MySQL
- Creating a Database
- Creating a Table Inserting Data into a Table
- Viewing Stored Data
- Modifying Stored Data
- Deleting Stored Data
- Managing with phpMyAdmin
Module 03: Advanced programming with PHP
- Lesson 1: Advanced Programming
- Searching the database J
- JavaScript form validation
- Reguler Exception Skilled Programming
- Lesson 2: SQL Commands Searching, listing, ordering
- Reformatting data Table JOINS
- Lesson 3: Object Oriented Programming Instantiation,
- Modifiers/Inheritance Interfaces
- Exceptions Static Methods & Properties Autoload,
- Reflection Type Hinting,
- Class Constants
- Lesson 4:XML AJAX and Web Services XML Basics, SimpleXML
- AJAX Technical XML Extensions,
- Xpath Webservices Basics,
- SOAP, REST PDF
- Create & Print PDF file CSV,
- Import & download CSV file
- Lesson 5:Streams and Network Programming Files
- Reading Writing, File System Functions,
- Streams Create Template Layout Approve Template Layout into Web App.
- Lesson 6: Security Programming
- Configuration, Session Security
- Cross-Site Scripting
- Cross-Site Request Forgeries SQL Injection,
- Remote Code Injection Filter Input, Escape Output
Module 04: Project
- Project Building a PHP and MySQL Web Application Building a Content Management System Research PHP
- MVC for Web App
- Thuyết trình và Demo sản phẩm ứng dụng trước hội đồng thẩm định chât lượng

Ưu Đãi Chung

Giảm 20% cho mọi đối tượng, 30% cho SVHS & HV cũ

TTĐT Công nghệ Mạng Và Lập Trình Quốc Tế Cisnet
473A - 473B Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại văn phòng
Điện thoại: (08)39290549
Website: http://cisnet.edu.vn - Email: info@cisnet.edu.vn
Trung tâm đào tạo công nghệ mạng và lập trình Quốc tế Cisnet cung cấp các khóa học lập trình .NET, Action Script, PHP-MYSQL-ZEND-NC, các khóa Thiết kề Đồ họa Web ( Photoshop + TK Layout + HTML5 + CSS3 + Flash), lắp ráp cài đặt mạng cơ bản và các chứng chỉ quốc tế CCNA, CCIP (BGP+MPLS), LINUX, CCNP-SWITCH, CCNP-ROUTE.
Đồng bộ tài khoản