Xây Dựng Ứng Dụng Windows Forms Với C# 4.0

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER

Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu

Giới Thiệu Khóa Học Ứng Dụng Windows Forms Với C# 4.0

Cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng và nâng cao về lập trình ứng dụng Windows Forms sử dụng ngôn ngữ C# 4.0. Cung cấp cho học viên kiến thức về lập trình giao diện, xử lý báo biểu trong môi trường Visual Studio 2010. Hướng dẫn xây dựng ứng dụng dựa trên mô hình 3 Layer (sử dụng ADO.Net & LINQ). Kết quả đạt được sau khi kết thúc khóa học:
- Xậy dựng hoàn chỉnh các ứng dụng trên Windows Forms: giao diện, xử lý và in ấn báo biểu
- Xây dựng các ứng dụng quản lý có kết nối cơ sở dữ liệu, kết hợp với mô hình 3 Layer
- Xây dựng chương trình cài đặt ứng dụng Windows Forms
- Triển khai ứng dụng quản lý trên môi trường thực tế

Đối Tượng Tham Gia

- Có căn bản về LINQ hoặc đã học qua lớp "Kỹ thuật lập trình .Net với C# 4.0 "(Nền tảng lập trình C#, lập trình hướng đối tượng)
- Có căn bản về lập trình C# 4.0
- Có nền tảng về công nghệ ADO.NET với C# 4.0
- Có căn bản về ngôn ngữ SQL

Thời Lượng

128 tiết

Nội Dung Khóa Học Ứng Dụng Windows Forms Với C# 4.0


- Môn 1: Lập trình ứng dụng Windows Forms với C# 4.0 - căn bản (64 tiết)
+ Giới thiệu ứng dụng Windows Forms
+ Xây dựng ứng dụng Windows Forms
+ Các điều khiển chuẩn (Standard Controls)
+ Sử dụng các hộp thoại chuẩn: File Dialog, Color Dialog, Font Dialog, …
+ Xây dựng các dạng màn hình làm việc với CSDL:
+ Xây dựng báo biểu cho ứng dụng: sử dụng SAP Crystal Reports
- Môn 2: Lập trình ứng dụng Windows Forms với C# 4.0 - nâng cao (64 tiết)
+ Xây dựng màn hình chính cho ứng dụng:
+ Xây dựng ứng dụng theo mô hình 3 Layer
+ Hoàn chỉnh các màn hình của ứng dụng quản lý:
+ Xây dựng các thành phần mở rộng
+ Xây dựng chương trình cài đặt (Setup project)

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER
Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: (064)3572505 – 3573541
Website: http://tm.edu.vn - Email: tmcomputer.quantri@gmail.com
Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm máy tính TM.COMPUTER - một Trung tâm đào tạo Tin học uy tín hàng đầu tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hoạt động theo Điều lệ trường Trung cấp ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 11/03/2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER là một trường Trung cấp đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện chức năng đào tạo đa ngành, đa nghề - bậc Trung cấp, đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các vùng lân cận trong khu vực phía Nam. Trường có 12 ngành nghề đào tạo bậc Trung cấp theo hướng công nghệ và hướng kinh tế, bao gồm: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Thiết kế đồ họa; Quản trị mạng máy tính; Công nghệ Web; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Tin học văn phòng; Lập trình ứng dụng; Lập trình máy tính; Quản trị cơ sở dữ liệu; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản