Xây Dựng Ứng Web Với ASP.Net 4.0

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER

Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu

Giới Thiệu Khóa Học Ứng Web Với ASP.Net 4.0

Trong xu thế phát triển của nền kinh tế, Website chính là “Cửa hàng mặt tiền” của các Doanh nghiệp. Lượng người dùng web ngày càng lớn, các chức năng của website ngày càng được phát triển để đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dùng. Từ đó đòi hỏi các Lập trình viên phải biết lựa chọn ngôn ngữ phù hợp khi viết web sao cho đáp ứng đúng nhất nhu cầu của người dùng (Khách hàng) .
Khoá học Lập trình web với ASP.NET 4.0 được nâng cấp từ khóa học ASP.NET 3.5 sẽ trình bày tất cả những công cụ, thư viện của ASP.NET cần thiết để học viên có thể ứng dụng vào việc xây dựng website. Mục tiêu của khóa học này là:​
- Xây dựng các lớp dùng chung, ứng dụng mail & upload trong ASP.NET 4.0
- Xây dựng giỏ hàng và phương thức thanh toán qua mạng
- Ứng dụng Ajax trong ASP.NET 4.0
- Bảo mật ứng dụng website và làm việc với Crystal Report
- Thiết kế đồ họa web với Silverlight.

Đối Tượng Tham Gia

- Học viên có kiến thức căn bản về kỹ thuật lập trình C# 4.0,
- Có kiến thức nền tảng về công nghệ ADO.Net 4.0 với C#, căn bản về ngôn ngữ SQL và LINQ, hoặc
- Đã học qua lớp “Kỹ thuật lập trình .Net với C# 4.0”

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Xây Dựng Ứng Web Với ASP.Net 4.0

Nội Dung Khóa Học Ứng Web Với ASP.Net 4.0


- Tổng quan về lập trình web
- Chọn môi trường làm việc và công nghệ xây dựng website
+ ASP.Net là gì?
+ Tại sao nên chọn ASP.Net để xây dựng website của mình?
+ Một số đặc điểm của ASP.Net
- Thiết kế CSDL và tổ chức ASP.Net website
+ Sử dụng công nghệ ADO.Net và Entity Framework
- Xây dựng Layout chung cho website
+ Sử dụng Master Pages và điều khiển Menu
- Thiết kế và xử lý web forms
+ HTML Server Controls
+ Web Server Controls
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trên trang web
+ Sử dụng bộ điều khiển Validation
- Tạo các chức năng thể hiện cấu trúc logic của website:
+ Tạo tập tin Sitemap
+ Sử dụng điều khiển SiteMapDataSource
+ Sử dụng bộ điều khiển Navigation: Menu, TreeView, SiteMapPath
- Xây dựng các trang web có liên kết với CSDL, sử dụng các điều khiển Data-bound:
+ GridView, DataList, DetailsView, ListView, ListBox, DropdownList, CheckBoxList, RadioButtonList và BulletedList
+ Và các điều khiển Data-Source: SqlDataSource, EntityDataSource và QueryExtender
- Tạo các điều khiển dùng chung trong website
+ Sử dụng User Controls
- Quản lý ứng dụng web
+ Cài đặt các đối tượng Application, Request, Response, Cookies, …
+ Cấu hình ứng dụng Web: sử dụng tập tin Global.asax và Web.config
+ Xử lý Giỏ hàng
- Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng web
+ Cài đặt SEO trong ASP.Net: sử dụng Routing, …
+ Cài đặt jQuery và các Plugin do Facebook và Google hỗ trợ như: Hiển thị các Comment, Facebook Shares, Like, Tìm vị trí cụ thể trên Google Maps, ...
- Triển khai ứng dụng web và publish website
+ Cài đặt Internet Information Services (IIS) trên Windows 7 và cấu hình Web Server
+ Giới thiệu các phương pháp triển khai ứng dụng Web (Web Deployment)
+ Sử dụng free host để publish Website

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER
Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: (064)3572505 – 3573541
Website: http://tm.edu.vn - Email: tmcomputer.quantri@gmail.com
Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm máy tính TM.COMPUTER - một Trung tâm đào tạo Tin học uy tín hàng đầu tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hoạt động theo Điều lệ trường Trung cấp ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 11/03/2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER là một trường Trung cấp đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện chức năng đào tạo đa ngành, đa nghề - bậc Trung cấp, đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các vùng lân cận trong khu vực phía Nam. Trường có 12 ngành nghề đào tạo bậc Trung cấp theo hướng công nghệ và hướng kinh tế, bao gồm: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Thiết kế đồ họa; Quản trị mạng máy tính; Công nghệ Web; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Tin học văn phòng; Lập trình ứng dụng; Lập trình máy tính; Quản trị cơ sở dữ liệu; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản