Y Học Dự Phòng

Trường Cao Đẳng Lạc Việt - LVC

42 - 46 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Khóa Học Y Học Dự Phòng

Trường cao đẳng Lạc Việt thông báo tuyển sinh đào tạo ngành y học dự phòng nhằm đào tạo người y sỹ định hướng chuyên khoa y học dự phòng có kiến thức kỹ năng thực hành nghề nghiệp cơ bản ở trình độ trung cấp, để xác định, đề xuất và tham gia tổ chức, giải quyết các vấn đề cơ bản của sức khỏe cộng đồng; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc và tự học vươn lên đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh cho nhân dân.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các học sinh đã tốt nghiệp trung cấp y sĩ.

Thời Lượng

6 tháng.

Nội Dung Khóa Học Y Học Dự Phòng


- Sức khỏe môi trường.
- Sức khỏe nghề nghiệp.
- Dịch tễ học.
- Dinh dưỡng An toàn TP.
- Y tế học đường.
- Khoa học hành vi & GDSK.
- Thống kê y tế.
- Thực tập tốt nghiệp cuối khóa.

Trường Cao Đẳng Lạc Việt - LVC
42 - 46 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Lạc Việt
Điện thoại: (05113)553444 – 553445
Website: http://lvc.edu.vn -
Trường cao đẳng Lạc Việt được thành lập theo quyết định số 5996/QĐ - BGDĐT ngày 10 tháng 09 năm 2008 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo. Trường cao đẳng Lạc Việt chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của bộ giáo dục và đào tạo; Trường hoạt động theo điều lệ trường cao đẳng ban hành tại quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/10/2003 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo. Với mục tiêu đào tạo của trường: Đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy, áp dụng mô hình và phương pháp đào tạo tiên tiến, kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm đào tạo ra những cử nhân cao đẳng làm việc được ngay khi nhận việc tại các công ty, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước; đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong công cuộc phát triển của đất nước; Bồi dưỡng, đào tạo theo các chuyên đề nghiệp vụ CNTT, Du lịch, Kế toán... theo nhu cầu xã hội và theo định hướng phát triển kinh tế xã hội trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Đồng bộ tài khoản