Tin Học Kế Toán - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Lạc Việt - LVC

42 - 46 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tin Học Kế Toán

Trường cao đẳng Lạc Việt thông báo tuyển sinh đào tạo ngành tin học kế toán nhằm đào tạo những cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao. Sau khi tốt nghiệp có thể:
- Làm việc tại phòng Kế toán – tài vụ, phòng Công nghệ thông tin của các doanh nghiệp hoặc cơ quan quản lý Nhà nước với vai trò là chuyên viên hệ thống kế toán doanh nghiệp.
- Làm công tác kế toán quản trị, lập dự toán trong các doanh nghiệp xây lắp
- Làm các công việc liên quan đến tài chính, kế toán ở các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp.
- Theo năng khiếu và sở thích, một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.
- Có thể học liên thông liên trình độ đại học cùng khối ngành .

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tham gia các kỳ thi đại học, cao đẳng, có kết quả không thấp hơn điểm sàn theo quy định của Bộ GD –ĐT và đã qua kì xét tuyển của trường.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tin Học Kế Toán


- Kiến thức chung: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và quản lý kế toán - tài chính.
- Kiến thức chuyên ngành:
+ Kiến thức cơ sở ngành như: Tài chính - tiền tệ, Tín dụng ngân hàng, Kinh tế vi mô, Nguyên lý kế toán, Nguyên lý thống kê,...
+ Kiến thức chuyên ngành như: chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán trong các loại hình Doanh nghiệp.
+ Luật kế toán, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế và các văn bản pháp quy có liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn.
+ Hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán.
+ Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.
+ Đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
+ Phân tích thiết kế hệ thống thông tin và hệ quản trị cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác kế toán.
- Kiến thức bổ trợ: Anh văn và Tin học.

Trường Cao Đẳng Lạc Việt - LVC
42 - 46 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Lạc Việt
Điện thoại: (05113)553444 – 553445
Website: http://lvc.edu.vn -
Trường cao đẳng Lạc Việt được thành lập theo quyết định số 5996/QĐ - BGDĐT ngày 10 tháng 09 năm 2008 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo. Trường cao đẳng Lạc Việt chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của bộ giáo dục và đào tạo; Trường hoạt động theo điều lệ trường cao đẳng ban hành tại quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/10/2003 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo. Với mục tiêu đào tạo của trường: Đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy, áp dụng mô hình và phương pháp đào tạo tiên tiến, kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm đào tạo ra những cử nhân cao đẳng làm việc được ngay khi nhận việc tại các công ty, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước; đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong công cuộc phát triển của đất nước; Bồi dưỡng, đào tạo theo các chuyên đề nghiệp vụ CNTT, Du lịch, Kế toán... theo nhu cầu xã hội và theo định hướng phát triển kinh tế xã hội trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản