Kế Toán Kiểm Toán - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Lạc Việt - LVC

42 - 46 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Kiểm Toán

Trường cao đẳng Lạc Việt thông báo tuyển sinh đào tạo ngành kế toán kiểm toán nhằm đào tạo những cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận các vị trí sau:
- Làm việc với chức danh trợ lý kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập hay trong các hiệp hội hành nghề kiểm toán.
- Công tác tại ban kiểm soát các doanh nghiệp cổ phần, các công ty liên doanh với chức năng là bộ phận kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp.
- Làm kế toán tổng hợp trong các đơn vị: Doanh nghiệp SX; Doanh nghiệp thương mại – dịch vụ; Doanh nghiệp xây lắp; Cơ quan hành chính sự nghiệp.
- Có thể tiếp tục học liên thông lên trình độ đại học cùng khối ngành .

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trình độ tương đương đã qua kì thi hoặc xét tuyển của trường.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Kiểm Toán


- Kiến thức chung: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và quản lý kế toán - tài chính.
- Kiến thức chuyên ngành:
- Kiến thức cơ sở ngành kế toán như tài chính - tiền tệ, tín dụng - ngân hàng, thống kê trong nền kinh tế thị trường, làm nền tảng để nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của ngành kiểm toán như: Đối với kiểm toán tài chính bao gồm Luật Kế toán, Luật Kiểm toán, Chuẩn mực kế toán, Chuẩn mực kiểm toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp và Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
- Kiến thức chuyên ngành về kế toán quản trị, phân tích tài chính như các kiến thức về nhận diện chi phí, phân tích thông tin, lập kế hoạch, thiết kế thông tin thành các báo cáo quản trị phục vụ cho việc ra quyết định.
- Kiểm toán tài chính, kiểm toán nội bộ.
- Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh và Tin học.

Trường Cao Đẳng Lạc Việt - LVC
42 - 46 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Lạc Việt
Điện thoại: (05113)553444 – 553445
Website: http://lvc.edu.vn -
Trường cao đẳng Lạc Việt được thành lập theo quyết định số 5996/QĐ - BGDĐT ngày 10 tháng 09 năm 2008 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo. Trường cao đẳng Lạc Việt chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của bộ giáo dục và đào tạo; Trường hoạt động theo điều lệ trường cao đẳng ban hành tại quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/10/2003 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo. Với mục tiêu đào tạo của trường: Đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy, áp dụng mô hình và phương pháp đào tạo tiên tiến, kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm đào tạo ra những cử nhân cao đẳng làm việc được ngay khi nhận việc tại các công ty, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước; đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong công cuộc phát triển của đất nước; Bồi dưỡng, đào tạo theo các chuyên đề nghiệp vụ CNTT, Du lịch, Kế toán... theo nhu cầu xã hội và theo định hướng phát triển kinh tế xã hội trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản