Kế Toán Doanh Nghiệp - Hệ CĐN

Trường Cao Đẳng Lạc Việt - LVC

42 - 46 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Doanh Nghiệp

Trường cao đẳng Lạc Việt thông báo tuyển sinh đào tạo ngành kế toán doanh nghiệp (hệ cao đẳng nghề) nhằm đào tạo những học viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Doanh Nghiệp


- Kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán.
- Kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác kế toán.
- Hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán.
- Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.
- Các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế.
- Đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Trường Cao Đẳng Lạc Việt - LVC
42 - 46 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Lạc Việt
Điện thoại: (05113)553444 – 553445
Website: http://lvc.edu.vn -
Trường cao đẳng Lạc Việt được thành lập theo quyết định số 5996/QĐ - BGDĐT ngày 10 tháng 09 năm 2008 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo. Trường cao đẳng Lạc Việt chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của bộ giáo dục và đào tạo; Trường hoạt động theo điều lệ trường cao đẳng ban hành tại quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/10/2003 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo. Với mục tiêu đào tạo của trường: Đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy, áp dụng mô hình và phương pháp đào tạo tiên tiến, kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm đào tạo ra những cử nhân cao đẳng làm việc được ngay khi nhận việc tại các công ty, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước; đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong công cuộc phát triển của đất nước; Bồi dưỡng, đào tạo theo các chuyên đề nghiệp vụ CNTT, Du lịch, Kế toán... theo nhu cầu xã hội và theo định hướng phát triển kinh tế xã hội trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản