Đại học Yersin Đà Lạt

Số 01,Tôn Thất Tùng, P.8, Quận Đà Lạt,

Giới Thiệu Đại học Yersin Đà Lạt

 Trường Đại học Yersin Đà Lạt được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 175/2004/QĐ.TTg ngày 01 tháng 10 năm 2004. Mục tiêu chung của Trường là đào tạo Kiến trúc sư, cử nhân các ngành Kinh tế, Khoa học kỹ thuật công nghệ và một số ngành Khoa học xã hội và nhân văn khác, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực có trình độ cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ. Sứ mạng và mục tiêu của nhà trường là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định đối với sự ra đời và quá trình xây dựng, phát triển của nhà trường. Vì vậy vấn đề này được những Người sáng lập và Ban Lãnh đạo trường Đại học Yersin Đà Lạt quan tâm, cân nhắc và xác định một cách thận trọng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường. Sứ mạng và mục tiêu của trường Đại học Yersin Đà Lạt là định hướng để cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhà trường chú trọng xây dựng các chương trình mục tiêu trung và dài hạn nhằm từng bước xây dựng nguồn lực để thực hiện được sứ mạng của mình. Cùng với các trường đại học trong cả nước, trường Đại học Yersin Đà Lạt tích cực tham gia vào tiến trình hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế.

Cơ Sở Vật Chất Đại học Yersin Đà Lạt

 Các phòng học lý thuyết được trang bị những thiết bị hiện đại, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu học tập của sinh viên. Phòng thực hành Điều dưỡng có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ y tế, máy móc để sinh viên thực hành, phòng thực hành Tin học trang bị máy tính đa phương tiện HiClass V... Với những phòng thực hành tiện nghi, sinh viên sẽ có được những kỹ năng cần thiết.

Thông Tin Liên Hệ Đại học Yersin Đà Lạt

 Đại Học Yersin Đà Lạt 

Địa chỉ: 01 Tôn Thất Tùng - P8 - TP. Đà Lạt

Điện thoại: (063)3552111

Fax: (063)3554966

Website: http://www.yersin.edu.vn

Đồng bộ tài khoản