Ngành Kiến Trúc

Đại học Yersin Đà Lạt

Số 01,Tôn Thất Tùng, P.8, Quận Đà Lạt,

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kiến Trúc

Đào tạo kiến trúc sư có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; Có lòng yêu nghề, biến kiến thức thành những hoạt động thực tiễn trong lao động, có tư duy khoa học, sáng tạo, đổi mới trong nhận thức và phương pháp làm việc. Về chuyên môn, có đủ kiến thức cơ bản về khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội - nhân văn, nắm vững lý luận cơ sở và kiến thức chuyên môn cần thiết của ngành đào tạo để thiết kế, tham gia quản lý, thi công các công trình kiến trúc dân dụng, công nghiệp, các đồ án quy hoạch xây dựng các điểm dân cư đô thị và nông thôn nhằm phục vụ các nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, theo kịp sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhất là trong lãnh vực hoạt động chuyên ngành kiến trúc.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển học sinh tốt nghiệp THPT, THBT… căn cứ quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

5 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kiến Trúc


- Tiếng Anh căn bản
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lenin
- Giáo dục thể chất
- Toán cao cấp
- Pháp luật đại cương
- Tin học đại cương
- Hình họa
- Hội họa
- Kiến trúc nhập môn
- Nguyên lý kiến trúc dân dụng
- Thiết kế nhanh
- Đồ án cấu tạo kiến trúc
- Đồ án nhà ở
- Đồ án nhà công cộng
- Bố cục kiến trúc
- Chuyên đề tạo hình kiến trúc
- Xã hội học kiến trúc
- Tin học ứng dụng (Auto Cad)
- Và một số môn khác

Đại học Yersin Đà Lạt
Số 01,Tôn Thất Tùng, P.8, Quận Đà Lạt,
Người liên hệ: Bùi Thanh Sơn
Điện thoại: 0909.720.360
Website: http://www.yersin.edu.vn/ - Email: buithanhson@yersin.edu.vn

 Trường Đại học Yersin Đà Lạt được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 175/2004/QĐ.TTg ngày 01 tháng 10 năm 2004. Mục tiêu chung của Trường là đào tạo Kiến trúc sư, cử nhân các ngành Kinh tế, Khoa học kỹ thuật công nghệ và một số ngành Khoa học xã hội và nhân văn khác, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực có trình độ cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ. Sứ mạng và mục tiêu của nhà trường là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định đối với sự ra đời và quá trình xây dựng, phát triển của nhà trường. Vì vậy vấn đề này được những Người sáng lập và Ban Lãnh đạo trường Đại học Yersin Đà Lạt quan tâm, cân nhắc và xác định một cách thận trọng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường. Sứ mạng và mục tiêu của trường Đại học Yersin Đà Lạt là định hướng để cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhà trường chú trọng xây dựng các chương trình mục tiêu trung và dài hạn nhằm từng bước xây dựng nguồn lực để thực hiện được sứ mạng của mình. Cùng với các trường đại học trong cả nước, trường Đại học Yersin Đà Lạt tích cực tham gia vào tiến trình hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế.

Đồng bộ tài khoản