Thiết Kế Nội Thất

Đại học Yersin Đà Lạt

Số 01,Tôn Thất Tùng, P.8, Quận Đà Lạt,

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thiết Kế Nội Thất

Sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành Thiết kế nội thất có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức cơ bản về văn hóa - nghệ thuật, mỹ thuật ứng dụng; có những kỹ năng chuyên sâu về các chuyên ngành (Trang trí nội thất, đồ họa, tạo dáng công nghiệp). Có khả năng vận dụng kiến thức trong thực tiễn nghề nghiệp thiết kế - thực hiện và trình bày các sản phẩm; Đồng thời tiếp cận các giá trị văn hóa nghệ thuật của thế giới trong thực hành nghề nghiệp.
Sinh viên tốt nghiệp sẽ trở thành các nhà thiết kế, các cán bộ kỹ thuật tham gia quản lý văn hóa, nghiên cứu và ứng dụng các lĩnh vực chuyên ngành phục vụ đời sống và sản xuất.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển học sinh tốt nghiệp THPT, THBT… căn cứ quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thiết Kế Nội Thất


- Kiến thức đại cương
+ Tiếng Anh căn bản
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lênin
+ Giáo dục thể chất
+ Pháp luật đại cương
+ Tin học căn bản A
+ Cơ sở tạo hình Mỹ thuật
+ Giải phẫu tạo hình
+ Hình họa mỹ thuật
+ Trang trí cơ bản
+ Tiếng Anh căn bản
+ Và một số môn đại cương khác
- Kiến thức chuyên ngành
+ Vẽ kỹ thuật
+ Lịch sử Mỹ thuật
+ Điêu khắc
+ Hình họa mỹ thuật
+ Tin học chuyên ngành 1 (AutoCAD)
+ Kỹ thuật và chất liệu trong nội thất
+ Nguyên lý thiết kế nội thất
+ Kỹ thuật thể hiện Đồ án nội thất
+ Thiết kế trang thiết bị nội thất
+ Mô hình kiến trúc
+ Và một số môn chuyên ngành khác

Đại học Yersin Đà Lạt
Số 01,Tôn Thất Tùng, P.8, Quận Đà Lạt,
Người liên hệ: Bùi Thanh Sơn
Điện thoại: 0909.720.360
Website: http://www.yersin.edu.vn/ - Email: buithanhson@yersin.edu.vn

 Trường Đại học Yersin Đà Lạt được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 175/2004/QĐ.TTg ngày 01 tháng 10 năm 2004. Mục tiêu chung của Trường là đào tạo Kiến trúc sư, cử nhân các ngành Kinh tế, Khoa học kỹ thuật công nghệ và một số ngành Khoa học xã hội và nhân văn khác, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực có trình độ cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ. Sứ mạng và mục tiêu của nhà trường là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định đối với sự ra đời và quá trình xây dựng, phát triển của nhà trường. Vì vậy vấn đề này được những Người sáng lập và Ban Lãnh đạo trường Đại học Yersin Đà Lạt quan tâm, cân nhắc và xác định một cách thận trọng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường. Sứ mạng và mục tiêu của trường Đại học Yersin Đà Lạt là định hướng để cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhà trường chú trọng xây dựng các chương trình mục tiêu trung và dài hạn nhằm từng bước xây dựng nguồn lực để thực hiện được sứ mạng của mình. Cùng với các trường đại học trong cả nước, trường Đại học Yersin Đà Lạt tích cực tham gia vào tiến trình hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế.

Đồng bộ tài khoản