Ngành Điều Dưỡng

Đại học Yersin Đà Lạt

Số 01,Tôn Thất Tùng, P.8, Quận Đà Lạt,

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Điều Dưỡng

Đào tạo cử nhân Điều dưỡng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kỹ năng giao tiếp tốt và sức khoẻ tốt; có kiến thức khoa học cơ bản vững, có kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ở trình độ đại học để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh, phục hồi sức khỏe cho nhân dân. Cử nhân điều dưỡng có khả năng tổ chức, quản lý các hoạt động điều dưỡng, chủ động lập kế hoạch chăm sóc cho bệnh nhân, phối hợp với bác sĩ điều trị để nâng cao hiệu quả điều trị và y đức. Ngoài ra, cử nhân ra trường có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên bậc cao hơn. Cử nhân điều dưỡng có thể công tác tại các cơ sở y tế công lập và tư nhân, các cơ sở du lịch- nghỉ dưỡng - phục hồi chức năng, chăm lo nâng cao sức khoẻ người dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đối Tượng Tham Gia

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Điều Dưỡng


- Vật lý đại cương
- Hóa học đại cương
- Hóa vô cơ - Hóa hữu cơ
- Xác xuất thống kê
- Lý sinh
- Tiếng Anh căn bản
- Giáo dục thể chất
- Sinh học đại cương
- Di truyền học - Miễn dịch
- Giải phẫu học
- Sinh lý học
- Mô phôi
- Vi sinh vật học
- Ký sinh trùng
- Dược lý học
- Sinh lý bệnh
- Hóa sinh học
- Dịch tễ học
- Điều dưỡng cơ bản
- Và một số môn khác

Đại học Yersin Đà Lạt
Số 01,Tôn Thất Tùng, P.8, Quận Đà Lạt,
Người liên hệ: Bùi Thanh Sơn
Điện thoại: 0909.720.360
Website: http://www.yersin.edu.vn/ - Email: buithanhson@yersin.edu.vn

 Trường Đại học Yersin Đà Lạt được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 175/2004/QĐ.TTg ngày 01 tháng 10 năm 2004. Mục tiêu chung của Trường là đào tạo Kiến trúc sư, cử nhân các ngành Kinh tế, Khoa học kỹ thuật công nghệ và một số ngành Khoa học xã hội và nhân văn khác, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực có trình độ cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ. Sứ mạng và mục tiêu của nhà trường là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định đối với sự ra đời và quá trình xây dựng, phát triển của nhà trường. Vì vậy vấn đề này được những Người sáng lập và Ban Lãnh đạo trường Đại học Yersin Đà Lạt quan tâm, cân nhắc và xác định một cách thận trọng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường. Sứ mạng và mục tiêu của trường Đại học Yersin Đà Lạt là định hướng để cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhà trường chú trọng xây dựng các chương trình mục tiêu trung và dài hạn nhằm từng bước xây dựng nguồn lực để thực hiện được sứ mạng của mình. Cùng với các trường đại học trong cả nước, trường Đại học Yersin Đà Lạt tích cực tham gia vào tiến trình hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế.

Đồng bộ tài khoản