Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn - Quản Trị Lữ Hành

Đại học Yersin Đà Lạt

Số 01,Tôn Thất Tùng, P.8, Quận Đà Lạt,

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn - Quản Trị Lữ Hành

Đào tạo cử nhân kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe, người học được trang bị kiến thức cơ bản vững chắc (thuộc các lãnh vực khoa học xã hội- nhân văn, kinh tế, ngoại ngữ…) và được cung cấp kiến thức ngành cùng với kỹ năng chuyên sâu nghề nghiệp,…
- Chuyên ngành Quản trị nhà hàng- Khách sạn: cung cấp những kiến thức, kỹ năng về quản trị doanh nghiệp - khách sạn, nhà hàng, các khu nghỉ dưỡng. Sinh viên tốt nghiệp ngành quản trị Nhà hàng - khách sạn còn có khả năng hoạch định chiến lược và các chính sách, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh đã đề ra.
- Chuyên ngành Quản trị lữ hành: được trang bị thêm những kiến thức về Việt Nam học, về văn hóa, về đất nước - con người của các nước trên Thế giới. Cử nhân chuyên ngành Quản trị lữ hành có kỹ năng chuyên sâu về tổ chức, thiết kế tour và điều hành tour du lịch.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển học sinh tốt nghiệp THPT, THBT…căn cứ quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn - Quản Trị Lữ Hành


- Kiến thức đại cƣơng, kiến thức ngành
+ Tiếng Anh căn bản
+ Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
+ Giáo dục thể chất
+ Tin học đại cương
+ Toán cao cấp
+ Pháp luật đại cương
+ Quản trị học
+ Tiếng Anh căn bản
+ Lịch sử Việt Nam đại cương
+ Và một số môn đại cương khác
- Kiến thức chuyên ngành (Chọn 1 trong 2 chuyên ngành)
+ Quản trị Nhà nhà hàng - Khách sạn; Quản trị khu vui chơi giải trí; Quản trị nhà hàng - Bar; Quản trị lưu trú Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng; Quản trị nhân sự trong du lịch...
+ QT Lữ hành: Tuyến điểm du lịch; Nghiệp vụ hướng dẫn; Quản trị lữ hành; Thiết kế và điều hành Tour; Lịch sử văn minh thế giới...
- Thực tập, khoá luận hoặc HP bổ sung

Đại học Yersin Đà Lạt
Số 01,Tôn Thất Tùng, P.8, Quận Đà Lạt,
Người liên hệ: Bùi Thanh Sơn
Điện thoại: 0909.720.360
Website: http://www.yersin.edu.vn/ - Email: buithanhson@yersin.edu.vn

 Trường Đại học Yersin Đà Lạt được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 175/2004/QĐ.TTg ngày 01 tháng 10 năm 2004. Mục tiêu chung của Trường là đào tạo Kiến trúc sư, cử nhân các ngành Kinh tế, Khoa học kỹ thuật công nghệ và một số ngành Khoa học xã hội và nhân văn khác, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực có trình độ cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ. Sứ mạng và mục tiêu của nhà trường là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định đối với sự ra đời và quá trình xây dựng, phát triển của nhà trường. Vì vậy vấn đề này được những Người sáng lập và Ban Lãnh đạo trường Đại học Yersin Đà Lạt quan tâm, cân nhắc và xác định một cách thận trọng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường. Sứ mạng và mục tiêu của trường Đại học Yersin Đà Lạt là định hướng để cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhà trường chú trọng xây dựng các chương trình mục tiêu trung và dài hạn nhằm từng bước xây dựng nguồn lực để thực hiện được sứ mạng của mình. Cùng với các trường đại học trong cả nước, trường Đại học Yersin Đà Lạt tích cực tham gia vào tiến trình hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế.

Đồng bộ tài khoản