Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng Tại Kon Tum

704 Phan Đình Phùng, Kon Tum

Giới Thiệu Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng Tại Kon Tum

Ngày 14 tháng 2 năm 2007, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum chính thức được thành lập và trở thành thành viên thứ 7 của Đại học Đà Nẵng. Trong những ngày đầu mới thành lập, Phân hiệu phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Cơ sở vật chất chủ yếu là các căn nhà cũ bao gồm: Cơ sở 1, nhận bàn giao từ Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Kon Tum; Cơ sở 2, nhận bàn giao từ trường trung học nội trú tỉnh Kon Tum. Nhìn chung cả 2 cơ sở đều đã xuống cấp nặng nề, cần kịp thời sửa chữa, cải tạo và xây dựng bổ sung mới có thể đáp ứng nhu cầu giảng dạy trước mắt. Đặc biệt là đội ngũ nhân lực ban đầu rất mỏng với 3 giảng viên và 3 nhân viên văn phòng. Tháng 9 năm 2007, Ban tuyển sinh Đại học Đà Nẵng đã tiến hành tuyển sinh và tổ chức Lễ khai giảng khóa đầu tiên với gần 300 sinh viên hệ Chính quy, 100 sinh viên cử tuyển và hơn 100 sinh viên hệ VLVH cho các lớp Quản trị Kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng, Kinh tế phát triển, Sư phạm Toán, Sư phạm Tiểu học và Điện kỹ thuật. Cũng trong năm học 2007- 2008, Phân hiệu đã tuyển dụng thêm cán bộ quản lý và giảng viên, nâng số lượng CBGV của nhà trường lên 25 người trong đó 10 giảng viên trẻ, tốt nghiệp loại khá, giỏi từ các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.

Cơ Sở Vật Chất Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng Tại Kon Tum

Sau khi thành lập, Phân hiệu được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao quản lý sử dụng hai cơ sở đào tạo: Cơ sở 1: Khu giảng đường có diện tích 1.6 ha, số 704 Phan Đình Phùng, Kon tum, nhận bàn giao từ trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Kon Tum. Cơ sở 2: Khu nội trú sinh viên diện tích 2.1ha, đường Duy Tân, Kon Tum, nhận bàn giao từ trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum.

Thông Tin Liên Hệ Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng Tại Kon Tum

Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng Tại Kon Tum
Địa chỉ: 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0603913029
Fax: 0603913029
Email: kontum@ud.edu.vn
Website: http://www.kontum.udn.vn

Đồng bộ tài khoản