Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế - Hệ VLVH

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo QTKD Quốc Tế

Các cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh Quốc tế có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về chuyên môn, có kỹ năng nghề nghiệp cao và thông thạo ngoại ngữ. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về kinh tế và quản trị hoạt động kinh doanh quốc tế, đặc biệt chuyên sâu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; vận tải, bảo hiểm và đầu tư quốc tế. Sinh viên có khả năng nghiên cứu, phân tích môi trường kinh doanh quốc tế để ra các quyết định và thực hiện các hoạt động trong kinh doanh quốc tế. Ngoài ra, các kiến thức cơ bản về hoạch định chiến lược trong kinh doanh quốc tế cũng được đề cập và cung cấp cho người học.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp THPT, THCN

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo QTKD Quốc Tế


- Toán cao cấp (I)
- Triết học Mác-Lênin
- Pháp luật đại cương
- Kinh tế chính trị Mác - Lênin 1
- Kinh tế vi mô I
- Kinh tế vĩ mô I
- Xã hội học
- Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
- Tin học đại cương
- Luật kinh tế
- Lý thuyết xác suất và thống kê toán
- Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Marketing căn bản
- Toán cao cấp (II)
- Phương pháp định lượng trong kinh tế
- Quản trị học
- Nguyên lý kế toán
- Kinh tế ngành
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Kinh tế lượng
- Kinh tế quốc tế
- Thống kê kinh doanh
- Marketing quốc tế
- Nghiên cứu Marketing
- Quản trị dự án
- Quản trị chiến lược
- Quản trị Marketing
- Kế toán quản trị
- Kế toán tài chính
- Quản trị nguồn nhân lực
- Luật thương mại quốc tế
- Đầu tư quốc tế
- Đề án môn học: kinh tế quốc tế
- Quản trị kinh doanh quốc tế
- Thương mại điện tử
- Kinh doanh xuất nhập khẩu
- Quy tắc và định chế thương mại toàn cầu
- Sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ
- Quản trị chất lượng toàn diện
- Thanh toán và tài chính trong thương mại QT
- Quản trị tài chính
- Vận tải và bảo hiểm trong kinh doanh xuất nhập khẩu
- Thị trường chứng khoán

Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng Tại Kon Tum
704 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Người liên hệ: Đại Học Đà Nẵng Tại Kon Tum
Điện thoại: 0603913029
Website: http://www.kontum.udn.vn - Email: kontum@ud.edu.vn
Ngày 14 tháng 2 năm 2007, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum chính thức được thành lập và trở thành thành viên thứ 7 của Đại học Đà Nẵng. Trong những ngày đầu mới thành lập, Phân hiệu phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Cơ sở vật chất chủ yếu là các căn nhà cũ bao gồm: Cơ sở 1, nhận bàn giao từ Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Kon Tum; Cơ sở 2, nhận bàn giao từ trường trung học nội trú tỉnh Kon Tum. Nhìn chung cả 2 cơ sở đều đã xuống cấp nặng nề, cần kịp thời sửa chữa, cải tạo và xây dựng bổ sung mới có thể đáp ứng nhu cầu giảng dạy trước mắt. Đặc biệt là đội ngũ nhân lực ban đầu rất mỏng với 3 giảng viên và 3 nhân viên văn phòng. Tháng 9 năm 2007, Ban tuyển sinh Đại học Đà Nẵng đã tiến hành tuyển sinh và tổ chức Lễ khai giảng khóa đầu tiên với gần 300 sinh viên hệ Chính quy, 100 sinh viên cử tuyển và hơn 100 sinh viên hệ VLVH cho các lớp Quản trị Kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng, Kinh tế phát triển, Sư phạm Toán, Sư phạm Tiểu học và Điện kỹ thuật. Cũng trong năm học 2007- 2008, Phân hiệu đã tuyển dụng thêm cán bộ quản lý và giảng viên, nâng số lượng CBGV của nhà trường lên 25 người trong đó 10 giảng viên trẻ, tốt nghiệp loại khá, giỏi từ các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.

ERROR:searchd error: SphinxAPI client too old; upgrade it
Đồng bộ tài khoản