Công Nghệ Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng - Hệ CĐ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Kỹ Thuật CTXD

Chương trình này nhằm đào tạo ra những Cử nhân Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, cung cấp cho người học những nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sinh viên tốt nghiệp cần đạt được những mục tiêu cụ thể sau
- Có tư cách đạo đức và sức khỏe tốt, đáp ứng các yêu cầu phân công lao động của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nước nhà.
- Nắm vững kiến thức cơ bản về lý thuyết và có kỹ năng thực hành cao. Có khả năng nghiên cứu và giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật xây dựng, quy hoạch đô thị, thiết kế, thi công và quản lý các công trình dân dụng và công nghiệp...
- Có khả năng thích ứng với các thay đổi nhanh của công nghệ, khả năng tự học trong môi trường làm việc và yêu cầu học tập suốt đời
- Tự tin, tư duy năng động, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, khả năng độc lập tác nghiệp, khả năng hòa nhập, hợp tác & làm việc theo nhóm, khả năng thích ứng trong môi trường hội nhập quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Kỹ Thuật CTXD


- Toán ứng dụng
- Vật lý đại cương
- Tin học đại cương +thực hành
- Hóa học đại cương
- Tiếng Anh 1
- Môi trường trong xây dựng
- Nguyên lý cơ bản của Triết học Mác-Lenin
- Giáo dục thể chất I
- Phương pháp học tập & Nghiên cứu khoa học
- Giao tiếp cộng đồng
- Pháp luật và nghề nghiệp
- Giáo dục quốc phòng
- Hình họa – Vẽ kỹ thuật 1
- Vẽ kỹ thuật xây dựng +thực hành trên máy
- Trắc địa
- Thực tập trắc địa
- Địa chất công trình
- Thực tập địa chất công trình
- Tiếng Anh 2
- Đường lối CM của ĐCSVN
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Giáo dục thể chất 2
- Phát triển dự án
- Cơ học cơ sở
- Vật liệu–cấu kiện xây dựng
- Thí nghiệm vật liệu xây dựng
- Tiếng Anh 3
- GD thể chất 3
- Cơ học đất
- Nền móng + BTL
- Sức bền vật liệu xây dựng
- Thí nghiệm sức bền vật liệu xây dựng
- Cơ học kết cấu + BTL
- Kết cấu bê tông cốt thép I
- Đồ án kết cấu BTCT 1
- Kết cấu bê tông cốt thép II
- Kết cấu gạch – đá – gỗ
- Cấu tạo Kiến trúc Xây dựng
- Đồ án kiến trúc xây dựng
- Tiếng Anh 4
- Kết cấu thép
- Đồ án kết cấu thép
- Kinh tế xây dựng
- TT công nhân Xây dựng
- Tiếng anh chuyên ngành xây dựng
- An toàn lao động
- Công nghệ thi công mới
- Kỹ thuật điện công trình
- Thực tập kiểm định công trình
- Kỹ thuật thi công
- Đồ án kỹ thuật thi công
- Định mức xây dựng
- Tổ chức & quản lý thi công công trình xây dựng
- Đồ án Tổ chức & quản lý thi công công trình xây dựng
- Thực tập tốt nghiệp
- Đồ án chuyên ngành XD

Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng Tại Kon Tum
704 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Người liên hệ: Đại Học Đà Nẵng Tại Kon Tum
Điện thoại: 0603913029
Website: http://www.kontum.udn.vn - Email: kontum@ud.edu.vn
Ngày 14 tháng 2 năm 2007, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum chính thức được thành lập và trở thành thành viên thứ 7 của Đại học Đà Nẵng. Trong những ngày đầu mới thành lập, Phân hiệu phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Cơ sở vật chất chủ yếu là các căn nhà cũ bao gồm: Cơ sở 1, nhận bàn giao từ Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Kon Tum; Cơ sở 2, nhận bàn giao từ trường trung học nội trú tỉnh Kon Tum. Nhìn chung cả 2 cơ sở đều đã xuống cấp nặng nề, cần kịp thời sửa chữa, cải tạo và xây dựng bổ sung mới có thể đáp ứng nhu cầu giảng dạy trước mắt. Đặc biệt là đội ngũ nhân lực ban đầu rất mỏng với 3 giảng viên và 3 nhân viên văn phòng. Tháng 9 năm 2007, Ban tuyển sinh Đại học Đà Nẵng đã tiến hành tuyển sinh và tổ chức Lễ khai giảng khóa đầu tiên với gần 300 sinh viên hệ Chính quy, 100 sinh viên cử tuyển và hơn 100 sinh viên hệ VLVH cho các lớp Quản trị Kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng, Kinh tế phát triển, Sư phạm Toán, Sư phạm Tiểu học và Điện kỹ thuật. Cũng trong năm học 2007- 2008, Phân hiệu đã tuyển dụng thêm cán bộ quản lý và giảng viên, nâng số lượng CBGV của nhà trường lên 25 người trong đó 10 giảng viên trẻ, tốt nghiệp loại khá, giỏi từ các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản