Kế Toán Doanh Nghiệp - Hệ CĐ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Doanh Nghiệp

Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các doanh nghiệp thương mại, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường; có khả năng học tiếp lên bậc học cao hơn.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, trung cấp nghề

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Doanh Nghiệp


- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin
- Pháp luật đại cương
- Toán cao cấp
- Anh văn 1
- Tin học đại cương
- Kinh tế vi mô
- Kinh tế vĩ mô
- Giáo dục thể chất 1
- Xã hội học
- Giáo dục quốc phòng
- Xác suất thống kê
- Pháp luật kinh tế
- Anh văn 2
- Quản trị học
- Nguyên lý Thống kê
- Tài chính – tiền tệ
- Nguyên lý kế toán
- Kinh tế quốc tế
- Giáo dục thể chất 2
- Marketing căn bản
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đường lối cách mạng của đảng Cộng sản Việt Nam
- Soạn thảo văn bản
- Kế toán hành chính sự nghiệp
- Anh văn 3
- Kế toán tài chính 1
- Thuế
- Tài chính doanh nghiệp Thương mại
- Giáo dục thể chất 3
- Kế toán quản trị
- Hệ thống thông tin kế toán
- Anh văn 4
- Kiểm toán
- Thống kê kinh doanh
- Tin học ứng dụng trong kế toán
- Kế toán tài chính 2
- Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
- Kế toán trên máy vi tính
- Anh văn chuyên ngành
- Quản lý chất lượng
- Quản trị chuỗi cung ứng
- Phân tích hoạt động kinh doanh
- Phương pháp định lượng trong kinh tế
- Tín dụng & thanh toán quốc tế
- Thị trường chứng khoán
- Giao tiếp cộng đồng
- Thực tập tốt nghiệp
- Kiến thức cơ sở:
+ Kế toán quản trị
+ Nguyên lý Kế toán
- Kiến thức chuyên ngành:
+ Kế toán tài chính

Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng Tại Kon Tum
704 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Người liên hệ: Đại Học Đà Nẵng Tại Kon Tum
Điện thoại: 0603913029
Website: http://www.kontum.udn.vn - Email: kontum@ud.edu.vn
Ngày 14 tháng 2 năm 2007, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum chính thức được thành lập và trở thành thành viên thứ 7 của Đại học Đà Nẵng. Trong những ngày đầu mới thành lập, Phân hiệu phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Cơ sở vật chất chủ yếu là các căn nhà cũ bao gồm: Cơ sở 1, nhận bàn giao từ Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Kon Tum; Cơ sở 2, nhận bàn giao từ trường trung học nội trú tỉnh Kon Tum. Nhìn chung cả 2 cơ sở đều đã xuống cấp nặng nề, cần kịp thời sửa chữa, cải tạo và xây dựng bổ sung mới có thể đáp ứng nhu cầu giảng dạy trước mắt. Đặc biệt là đội ngũ nhân lực ban đầu rất mỏng với 3 giảng viên và 3 nhân viên văn phòng. Tháng 9 năm 2007, Ban tuyển sinh Đại học Đà Nẵng đã tiến hành tuyển sinh và tổ chức Lễ khai giảng khóa đầu tiên với gần 300 sinh viên hệ Chính quy, 100 sinh viên cử tuyển và hơn 100 sinh viên hệ VLVH cho các lớp Quản trị Kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng, Kinh tế phát triển, Sư phạm Toán, Sư phạm Tiểu học và Điện kỹ thuật. Cũng trong năm học 2007- 2008, Phân hiệu đã tuyển dụng thêm cán bộ quản lý và giảng viên, nâng số lượng CBGV của nhà trường lên 25 người trong đó 10 giảng viên trẻ, tốt nghiệp loại khá, giỏi từ các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.

ERROR:searchd error: SphinxAPI client too old; upgrade it
Đồng bộ tài khoản