Quản Trị Kinh Doanh - Hệ VLVH

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh

Đào tạo cử nhân ngành quản trị kinh doanh có năng lực chuyên môn cao theo tiêu chuẩn quốc tế, có phẩm chất chính trị tốt, và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng được nhu cầu xã hội. Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng: Hiểu biết tổng quát các lĩnh vực kinh doanh, nhận thức sâu sắc và thực hành hữu hiệu các chức năng quản trị trong tổ chức, có khả năng phân tích và ra quyết định trong môi trường kinh doanh năng động. Xây dựng, thiết kế và thực thi các chương trình phục vụ cho công tác quản trị ở doanh nghiệp, có khả năng độc lập nghiên cứu các vấn đề quản trị, khả năng làm việc nhóm và làm việc dưới áp lực cao. Có khả năng nhận biết các cơ hội của thị trường, có các phẩm chất của một nhà doanh nghiệp. Có năng lực xây dựng, thiết kế và thực thi các dự án, chương trình phục vụ cho kinh doanh, đặc biệt cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Có khả năng đảm nhận và làm việc chuyên nghiệp các công việc quản trị thuộc các lĩnh vực: Tài chính, Marketing, Nguồn nhân lực và Sản xuất-tác nghiệp ở các cấp của một tổ chức. Có khả năng thích ứng, khả năng tự cập nhật kiến thức và có thể tiếp tục theo học các bậc cao hơn ở các trường ở trong và ngoài nước.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp THPT, THCN

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh


- Toán cao cấp I
- Nguyên lý chung của CN M-L 1
- Pháp luật đại cương
- Kinh tế vi mô I
- Kinh tế vĩ mô I
- Quản trị học
- Nguyên lý chung của CN M-L 2
- Tin học đại cương
- Marketing căn bản
- Luật kinh tế
- Xã hội học
- Toán cao cấp II
- Lý thuyết xác suất và thống kê toán
- Nguyên lý kế toán
- Kinh tế ngành
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đường lối CM Việt Nam
- Kinh tế lượng
- Phương pháp định lượng
- Hệ thống thông tin quản lý
- Kế toán tài chính
- Thống kê kinh doanh
- Kinh tế quốc tế
- Kế toán quản trị
- Quản trị kinh doanh quốc tế
- Quản trị chiến lược
- BTL: Quản trị chiến lược
- Quản trị chất lượng toàn diện
- Quản trị chuỗi cung ứng
- Nghiên cứu Marketing
- BTL: Nghiên cứu Marketing
- Quản trị dự án
- Quản trị marketing
- BTL: Quản trị marketing
- Quản trị nguồn nhân lực
- Quản trị sản xuất
- Quản trị tài chính+BTL (1)
- BTL: Quản trị tài chính
- Thanh toán quốc tế
- Khởi sự kinh doanh
- Đề án: khởi sự kinh doanh

Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng Tại Kon Tum
704 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Người liên hệ: Đại Học Đà Nẵng Tại Kon Tum
Điện thoại: 0603913029
Website: http://www.kontum.udn.vn - Email: kontum@ud.edu.vn
Ngày 14 tháng 2 năm 2007, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum chính thức được thành lập và trở thành thành viên thứ 7 của Đại học Đà Nẵng. Trong những ngày đầu mới thành lập, Phân hiệu phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Cơ sở vật chất chủ yếu là các căn nhà cũ bao gồm: Cơ sở 1, nhận bàn giao từ Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Kon Tum; Cơ sở 2, nhận bàn giao từ trường trung học nội trú tỉnh Kon Tum. Nhìn chung cả 2 cơ sở đều đã xuống cấp nặng nề, cần kịp thời sửa chữa, cải tạo và xây dựng bổ sung mới có thể đáp ứng nhu cầu giảng dạy trước mắt. Đặc biệt là đội ngũ nhân lực ban đầu rất mỏng với 3 giảng viên và 3 nhân viên văn phòng. Tháng 9 năm 2007, Ban tuyển sinh Đại học Đà Nẵng đã tiến hành tuyển sinh và tổ chức Lễ khai giảng khóa đầu tiên với gần 300 sinh viên hệ Chính quy, 100 sinh viên cử tuyển và hơn 100 sinh viên hệ VLVH cho các lớp Quản trị Kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng, Kinh tế phát triển, Sư phạm Toán, Sư phạm Tiểu học và Điện kỹ thuật. Cũng trong năm học 2007- 2008, Phân hiệu đã tuyển dụng thêm cán bộ quản lý và giảng viên, nâng số lượng CBGV của nhà trường lên 25 người trong đó 10 giảng viên trẻ, tốt nghiệp loại khá, giỏi từ các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản