Trung Tâm Tin Học Ngoại Ngữ ĐH Quảng Nam - ITL

102 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

Giới Thiệu Trung Tâm Tin Học Ngoại Ngữ ĐH Quảng Nam - ITL

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (ITL) trường Đại học Quảng Nam được thành lập vào ngày 01/8/2007 theo quyết định số 99/QĐ-ĐHQN ngày 31/07/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam. Trung tâm là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Quảng Nam, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng. Trung tâm có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng các lớp ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa học vừa làm, học từ xa, tự học có hướng dẫn theo đúng quy định của Nhà nước để góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học cho những đối tượng có nhu cầu.

Cơ Sở Vật Chất Trung Tâm Tin Học Ngoại Ngữ ĐH Quảng Nam - ITL

Cở sở vật chất phục vụ giảng dạy: Máy móc và trang thiết bị hiện đại, tất cả các phòng học, bàn ghế, trang thiết bị cơ sở vật chất đều được thiết kế và trang bị đạt tiêu chuẩn nhằm tạo sự thỏa mái và an toàn cho học viên trong môi trường đào tạo hiện đại.

Thông Tin Liên Hệ Trung Tâm Tin Học Ngoại Ngữ ĐH Quảng Nam - ITL

Trung Tâm Tin Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quảng Nam
102 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.
Điện thoại: (0510) 3 838 083 - 3 506 688
Email: thanhitpnqn@gmail.com
Website:http://thnn.qnamuni.edu.vn

Đồng bộ tài khoản