Chứng Chỉ Tiếng Trung Trình Độ B

Trung Tâm Tin Học Ngoại Ngữ ĐH Quảng Nam - ITL

102 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

Giới Thiệu Khóa Học Tiếng Trung Trình Độ B

Mục tiêu đào tạo: Học phần này tiếp tục được giảng dạy dựa trên nội dung của “ 301 Câu đàm thoại tiếng Hoa”do Nhà xuất bản Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh phát hành(từ bài 16 đến bài 40).

Đối Tượng Tham Gia

- D1: Đã học các học phần Tiếng Trung 1, 2, 3 thuộc chương trình đào tạo bậc Cao đẳng/ Đại học chính qui
- D2: Đã có chứng chỉ A Tiếng Trung
- D3: Các đối tượng khác
- Đối tượng D1 (đã học các học phần Tiếng Trung 1, 2, 3) hoặc D3 sẽ làm bài kiểm tra đầu vào (thang điểm 100), nếu học viên nào đạt điểm từ 50 trở lên thì được tuyển vào học cấp độ B.
- Đối tượng D2 (đã có chứng chỉ A Tiếng Trung) xếp trực tiếp vào lớp Tiếng Trung cấp độ B.

Thời Lượng

- Số tiết: 150
- Học theo các thời gian: từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút.
- Học vào các buổi thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7.
- Mỗi buổi 3 tiết

Nội Dung Khóa Học Tiếng Trung Trình Độ B


- Ở giai đoạn này, người học đã biết cách phát âm, cách ghi chữ Hán; đồng thời nghe hiểu và vận dụng một số cấu trúc giao tiếp thông dụng. Trên cơ sở đó, ở giai đoạn này, học viên sẽ tiếp tục được trang bị các kiến thức về ngữ âm, đặc biệt là các cấu trúc ngữ pháp mức độ phức tạp hơn, từ đó người học có thể biết đọc, viết và nghe hiểu nhiều tình huống giao tiếp theo từng chủ điểm thường nhật thông dụng.
- Lý thuyết: 75 tiết
- Thực hành: 53 tiết
- Ôn tập: 20 tiết
- Kiểm tra: 2 tiết

Trung Tâm Tin Học Ngoại Ngữ ĐH Quảng Nam - ITL
102 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Người liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ITL
Điện thoại: (0510)3838083
Website: http://thnn.qnamuni.edu.vn - Email: thanhitpnqn@gmail.com
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (ITL) trường Đại học Quảng Nam được thành lập vào ngày 01/8/2007 theo quyết định số 99/QĐ-ĐHQN ngày 31/07/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam. Trung tâm là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Quảng Nam, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng. Trung tâm có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng các lớp ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa học vừa làm, học từ xa, tự học có hướng dẫn theo đúng quy định của Nhà nước để góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học cho những đối tượng có nhu cầu.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản