Chứng Chỉ Tiếng Pháp Trình Độ B

Trung Tâm Tin Học Ngoại Ngữ ĐH Quảng Nam - ITL

102 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

Giới Thiệu Khóa Học Tiếng Pháp Trình Độ B

Chứng Chỉ Tiếng Pháp Trình Độ B bao gồm các đối tượng:
- Đối tượng D1 (đã học các học phần Tiếng Pháp 1, 2, 3) hoặc D3 sẽ làm bài kiểm tra đầu vào (thang điểm 100), nếu học viên nào đạt điểm từ 50 trở lên thì được tuyển vào học cấp độ B.
- Đối tượng D2 (đã có chứng chỉ A Tiếng Pháp) xếp trực tiếp vào lớp Tiếng Pháp cấp độ B.

Đối Tượng Tham Gia

- D1: Đã học các học phần Tiếng Pháp 1, 2, 3 thuộc chương trình đào tạo bậc Cao đẳng/ Đại học chính qui
- D2: Đã có chứng chỉ A Tiếng Pháp
- D3: Các đối tượng khác

Thời Lượng

- Thời gian đào tạo: 5 tháng
- Học theo các thời gian: từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút.
- Học vào các buổi thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7.
- Mỗi buổi 3 tiết

Nội Dung Khóa Học Tiếng Pháp Trình Độ B


- Sử dụng các cấu trúc ngôn từ và kỹ năng giao tiếp một cách rõ ràng, thành thạo trong giao tiếp hàng ngày theo văn phong phù hợp với văn cảnh;
- Mở rộng vốn kiến thức nền liên quan đến các vấn đề của đời sống
- Trình bày các nội dung thông tin đơn giản bằng tiếng Pháp.
- Lý thuyết: 70 tiết
- Thực hành: 62 tiết
- Ôn tập: 15 tiết
- Kiểm tra: 3 tiết

Trung Tâm Tin Học Ngoại Ngữ ĐH Quảng Nam - ITL
102 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Người liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ITL
Điện thoại: (0510)3838083
Website: http://thnn.qnamuni.edu.vn - Email: thanhitpnqn@gmail.com
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (ITL) trường Đại học Quảng Nam được thành lập vào ngày 01/8/2007 theo quyết định số 99/QĐ-ĐHQN ngày 31/07/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam. Trung tâm là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Quảng Nam, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng. Trung tâm có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng các lớp ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa học vừa làm, học từ xa, tự học có hướng dẫn theo đúng quy định của Nhà nước để góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học cho những đối tượng có nhu cầu.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản