Chứng Chỉ Tiếng Pháp Trình Độ A

Trung Tâm Tin Học Ngoại Ngữ ĐH Quảng Nam - ITL

102 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

Giới Thiệu Khóa Học Tiếng Pháp Trình Độ A

Chứng chỉ trình độ tiếng Pháp Trình Độ A được tất cả các trường đại học của Pháp công nhận và áp dụng để đánh giá trình độ các thí sinh nước ngoài có nguyện vọng học tập trong các cơ sở đào tạo này.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: Áp dụng cho tất cả các đối tượng thỏa mãn điều kiện tuyển sinh của trung tâm.

Thời Lượng

- Thời gian đào tạo: 4 tháng
- Học theo các thời gian: từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút.
- Học vào các buổi thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7.
- Mỗi buổi 3 tiết

Nội Dung Khóa Học Tiếng Pháp Trình Độ A


- Hiểu được những câu và cách diễn đạt phổ biến với các chủ đề gần gũi với cuộc sống hàng ngày;
- Giao tiếp trong những tình huống đơn giản thông qua việc trao đổi thông
tin trực tiếp;
- Miêu tả một cách đơn giản về bản thân và về các hoạt động và những vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của mình;

Trung Tâm Tin Học Ngoại Ngữ ĐH Quảng Nam - ITL
102 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Người liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ITL
Điện thoại: (0510)3838083
Website: http://thnn.qnamuni.edu.vn - Email: thanhitpnqn@gmail.com
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (ITL) trường Đại học Quảng Nam được thành lập vào ngày 01/8/2007 theo quyết định số 99/QĐ-ĐHQN ngày 31/07/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam. Trung tâm là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Quảng Nam, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng. Trung tâm có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng các lớp ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa học vừa làm, học từ xa, tự học có hướng dẫn theo đúng quy định của Nhà nước để góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học cho những đối tượng có nhu cầu.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản