Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp - DTCC

259 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, Quận Cao Lãnh, Đồng Tháp

Giới Thiệu Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp - DTCC

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (DTCC) được thành lập theo Quyết định số 3633/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở sát nhập và nâng cấp từ các Trung tâm (Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức, Ngoại ngữ - Tin học, Hướng nghiệp - Dạy nghề).
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp là cơ sở giáo dục công lập, đa cấp, đa ngành. đào tạo HSSV có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn, liên kết đào tạo đại học, trung cấp tại chức. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Nhà trường còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ, hợp tác quốc tế với các trường, các tổ chức nước ngoài trên lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức các lớp bồi dưỡng thường xuyên, đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu đào tạo nhân lực cho các Sở, Ban ngành Tỉnh và các Huyện, Thị trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp.

Cơ Sở Vật Chất Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp - DTCC

Trường có hệ thống phòng làm việc, phòng học, giảng đường, thư viện, nhà ăn, căn tin, nhà văn hoá được trang bị những thiết bị hiện đại nhất, tốt nhất để phục vụ cho làm việc, giảng dạy và học tập của cán bộ, giáo viên và sinh viên.

Thông Tin Liên Hệ Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp - DTCC

Trường Cao Đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
Địa chỉ: 259 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0673851523
Fax: 0673857932
Email: cdcddt@dtcc.edu.vn
Website: http://www.dtcc.edu.vn

Đồng bộ tài khoản