Ngành Công Nghệ Thực phẩm

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp - DTCC

259 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, Quận Cao Lãnh, Đồng Tháp

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thực phẩm

Chương trình đào tạo giúp sinh viên có ý thức trách nhiệm công dân, có suy nghĩ hành động nghiêm túc với ngành, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác, có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp. Qua đó có một số kỹ năng:
- Xây dựng kế hoạch sản xuất, điều hành và quản lý công nghệ, kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm
- Kiểm nghiệm và đánh giá được giá trị dinh dưỡng, mức độ an toàn và vệ sinh của nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm; phân tích và xác định được các chỉ tiêu vi sinh, hóa sinh, hóa lý và cảm quan của thực phẩm
- Chế biến được một số sản phẩm và món ăn thông dụng; nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới
- Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc

Đối Tượng Tham Gia

- Tốt nghiệp THPT, BTVH, TCCN và trung cấp nghề, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Tháp.
- Có đủ sức khỏe để theo học.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thực phẩm


- Hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
- Có kiến thức cơ bản về các quy trình sản xuất cơ bản trong công nghệ chế biến thực phẩm như: công nghệ chế biến thịt, thủy sản, rau quả, rượu bia - nước giải khát, lương thực, các sản phẩm truyền thống
- Hiểu biết về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy móc, thiết bị cơ bản trong công nghệ chế biến thực phẩm để vận hành, khắc phục sự cố và nâng cao hiệu suất của máy
- Có kiến thức về các hệ thống quản lý chất lượng HCCAP (SSOP, GMP) để quản lý dây chuyền sản xuất một cách hiệu quả

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp - DTCC
259 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, Quận Cao Lãnh, Đồng Tháp
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0673851523
Website: http://www.dtcc.edu.vn - Email: cdcddt@dtcc.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (DTCC) được thành lập theo Quyết định số 3633/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở sát nhập và nâng cấp từ các Trung tâm (Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức, Ngoại ngữ - Tin học, Hướng nghiệp - Dạy nghề).
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp là cơ sở giáo dục công lập, đa cấp, đa ngành. đào tạo HSSV có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn, liên kết đào tạo đại học, trung cấp tại chức. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Nhà trường còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ, hợp tác quốc tế với các trường, các tổ chức nước ngoài trên lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức các lớp bồi dưỡng thường xuyên, đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu đào tạo nhân lực cho các Sở, Ban ngành Tỉnh và các Huyện, Thị trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp.
Đồng bộ tài khoản