Ngành Công Nghệ Thông Tin

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp - DTCC

259 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, Quận Cao Lãnh, Đồng Tháp

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thông Tin

Trường Cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin nhằm đào tạo các cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, năng động, cập nhật kiến thức và áp dụng sáng tạo trong công việc. Thông qua chương trình học, sinh viên có một số kỹ năng:
- Có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm
- Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc
- Có khả năng lắp ráp , bảo trì và chẩn đoán hư hỏng của các thiết bị
- Có khả năng xây dựng, thiết kế những phần mềm đơn giản
- Có khả năng xây dựng và triển khai hệ thống mạng máy tính ở cấp độ đơn giản
- Có khả năng quản trị mạng và website

Đối Tượng Tham Gia

- Tốt nghiệp THPT, BTVH, TCCN và trung cấp nghề, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Tháp.
- Có đủ sức khỏe để theo học.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thông Tin


- Hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
- Hiểu các nguyên tắc, phương pháp và hoạt động nghề nghiệp máy tính và công nghệ thông tin
- Hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy tính, các thiết bị ngoại vi, các thiết bị mạng

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp - DTCC
259 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, Quận Cao Lãnh, Đồng Tháp
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0673851523
Website: http://www.dtcc.edu.vn - Email: cdcddt@dtcc.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (DTCC) được thành lập theo Quyết định số 3633/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở sát nhập và nâng cấp từ các Trung tâm (Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức, Ngoại ngữ - Tin học, Hướng nghiệp - Dạy nghề).
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp là cơ sở giáo dục công lập, đa cấp, đa ngành. đào tạo HSSV có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn, liên kết đào tạo đại học, trung cấp tại chức. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Nhà trường còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ, hợp tác quốc tế với các trường, các tổ chức nước ngoài trên lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức các lớp bồi dưỡng thường xuyên, đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu đào tạo nhân lực cho các Sở, Ban ngành Tỉnh và các Huyện, Thị trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp.
Đồng bộ tài khoản