Ngành Bảo Vệ Thực Vật

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp - DTCC

259 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, Quận Cao Lãnh, Đồng Tháp

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Bảo Vệ Thực Vật

Ngành Bảo vệ thực vật do trường Cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp không chỉ giúp sinh viên có ý thức trách nhiệm công dân, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, có khả năng làm việc theo nhóm, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, tuân thủ luật bảo vệ thực vật nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện các qui trình canh tác sử dụng hóa chất có thời gian cách ly, có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo và luôn cập nhật thông tin. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể lập kế hoạch sản xuất các loại cây trồng, thực hiện được các khâu kỹ thuật:
- Chẩn đoán sâu bệnh gây hại và triệu chứng thừa/thiếu dinh dưỡng cây trồng
- Bố trí thí nghiệm ngoài đồng và theo dõi về sâu bệnh hại cây trồng
- Bảo vệ cây trồng bằng nhiều biện pháp
- Bảo vệ môi trường và hướng dẫn về sản xuất bền vững
- Tổ chức các buổi Hội thảo khuyến nông
- Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc

Đối Tượng Tham Gia

- Tốt nghiệp THPT, BTVH, TCCN và trung cấp nghề, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Tháp.
- Có đủ sức khỏe để theo học.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Bảo Vệ Thực Vật


- Hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, về phân loại thực vật, khí tượng thủy văn và môi trường sinh thái ảnh hưởng đến cây trồng và một số dịch hại
- Nhận biết, mô tả được sâu bệnh và nêu lên nguyên nhân gây ra sâu bệnh
- Kiến thức về chọn giống kháng sâu bệnh, biện pháp phòng trừ dịch hại và cách sử dụng hóa chất bảo vệ cây trồng

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp - DTCC
259 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, Quận Cao Lãnh, Đồng Tháp
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0673851523
Website: http://www.dtcc.edu.vn - Email: cdcddt@dtcc.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (DTCC) được thành lập theo Quyết định số 3633/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở sát nhập và nâng cấp từ các Trung tâm (Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức, Ngoại ngữ - Tin học, Hướng nghiệp - Dạy nghề).
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp là cơ sở giáo dục công lập, đa cấp, đa ngành. đào tạo HSSV có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn, liên kết đào tạo đại học, trung cấp tại chức. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Nhà trường còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ, hợp tác quốc tế với các trường, các tổ chức nước ngoài trên lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức các lớp bồi dưỡng thường xuyên, đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu đào tạo nhân lực cho các Sở, Ban ngành Tỉnh và các Huyện, Thị trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp.
Đồng bộ tài khoản