Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp - DTCC

259 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, Quận Cao Lãnh, Đồng Tháp

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Trường Cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp tổ chức đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh nhằm giúp sinh viên có một số kỹ năng:
- Sử dụng được phần mềm máy tính liên quan đến chuyên ngành đào tạo
- Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc
- Có kỹ năng ứng xử trong kinh doanh như thuyết trình, giao dịch, đàm phán trong kinh doanh,…
- Có khả năng tổ chức, điều hành và kiểm tra các hoạt động quản trị trong kinh doanh
- Có khả năng phân tích và nhận biết vấn đề trong thực tế sản xuất kinh doanh

Đối Tượng Tham Gia

- Tốt nghiệp THPT, BTVH, TCCN và trung cấp nghề, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Tháp.
- Có đủ sức khỏe để theo học.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh


- Hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
- Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về khối ngành kinh tế và chuyên sâu về ngành quản trị kinh doanh, bao gồm lý thuyết và thực tế có liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp
- Có khả năng tham gia điều hành các hoạt động của doanh nghiệp hoặc các lĩnh vực liên quan đến ngành quản trị kinh doanh

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp - DTCC
259 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, Quận Cao Lãnh, Đồng Tháp
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0673851523
Website: http://www.dtcc.edu.vn - Email: cdcddt@dtcc.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (DTCC) được thành lập theo Quyết định số 3633/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở sát nhập và nâng cấp từ các Trung tâm (Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức, Ngoại ngữ - Tin học, Hướng nghiệp - Dạy nghề).
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp là cơ sở giáo dục công lập, đa cấp, đa ngành. đào tạo HSSV có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn, liên kết đào tạo đại học, trung cấp tại chức. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Nhà trường còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ, hợp tác quốc tế với các trường, các tổ chức nước ngoài trên lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức các lớp bồi dưỡng thường xuyên, đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu đào tạo nhân lực cho các Sở, Ban ngành Tỉnh và các Huyện, Thị trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp.
Đồng bộ tài khoản