Ngành Kế Toán

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp - DTCC

259 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, Quận Cao Lãnh, Đồng Tháp

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán

Chương trình đào tạo Kế toán của trường Cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp giúp sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp. Qua đó có một số kỹ năng:
- Sử dụng được phần mềm máy tính liên quan đến chuyên ngành đào tạo
- Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc
- Có khả năng phân tích, so sánh và xử lý một cách độc lập vấn đề tài chính, kế toán
- Lập chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, lập và phân tích báo cáo tài chính, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị
- Có khả năng tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp về kế toán quản trị

Đối Tượng Tham Gia

- Tốt nghiệp THPT, BTVH, TCCN và trung cấp nghề, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Tháp.
- Có đủ sức khỏe để theo học.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán


- Hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
- Có kiến thức về toán ứng dụng trong việc hạch toán kế toán như: Xác suất thống kê; thống kê kinh doanh; toán kinh tế…
- Có kiến thức cơ bản về chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, nắm vững các chính sách, chế độ kế toán, chế độ thuế và quản lý tài chính
- Có kiến thức cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức dữ liệu kế toán

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp - DTCC
259 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, Quận Cao Lãnh, Đồng Tháp
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0673851523
Website: http://www.dtcc.edu.vn - Email: cdcddt@dtcc.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (DTCC) được thành lập theo Quyết định số 3633/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở sát nhập và nâng cấp từ các Trung tâm (Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức, Ngoại ngữ - Tin học, Hướng nghiệp - Dạy nghề).
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp là cơ sở giáo dục công lập, đa cấp, đa ngành. đào tạo HSSV có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn, liên kết đào tạo đại học, trung cấp tại chức. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Nhà trường còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ, hợp tác quốc tế với các trường, các tổ chức nước ngoài trên lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức các lớp bồi dưỡng thường xuyên, đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu đào tạo nhân lực cho các Sở, Ban ngành Tỉnh và các Huyện, Thị trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp.
Đồng bộ tài khoản