Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng - HPU

Số 36 Đường Dân Lập, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Giới Thiệu Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng - HPU

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng được thành lập năm 1997 theo quyết định của chính phủ. Trường Đại học Dân lập Hải Phòng trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo. Qua 17 năm xây dựng và phát triển trường đại học dân lập Hải Phòng luôn thực hiện tốt sứ mạng: Coi trọng sự năng động và sáng tạo, kiến thức và trí tuệ, tính nhân văn và trách nhiệm với xã hội, đại học dân lập Hải Phòng luôn nỗ lực không ngừng nhằm cung cấp cơ hội học tập có chất lượng tốt nhất giúp sinh viên phát triển toàn diện trí lực, thể lực và nhân cách. Sinh viên tốt nghiệp của trường là người hiểu rõ bản thân, làm chủ và sử dụng sáng tạo kiến thức phục vụ cộng đồng và xã hội.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng - HPU

Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng có cơ sở giảng dạy đạt tiêu chuẩn của bộ giáo dục đưa ra. Trường có hệ thống phòng học được trang bị máy chiếu giúp cho việc giảng dạy và tiếp thu kiến thức tốt hơn. Đồng thời trường có cả thư viện, ký túc xá dành cho các sinh viên.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng - HPU

Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng
Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: (031)3740577 - (031)3833802
Fax: (031)3740476
Email: webmaster@hpu.edu.vn
Website: www.hpu.edu.vn

Đồng bộ tài khoản