Ngành Kỹ Thuật Môi Trường

Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng - HPU

Số 36 Đường Dân Lập, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Thuật Môi Trường

Ngày nay, môi trường không còn là vấn đề của một địa phương hay một quốc gia nào nữa mà đã trở thành mối quan tâm chung của toàn nhân loại. Việc phát triển kinh tế xã hội, đô thị hóa và phát triển công nghiệp mạnh mẽ ở nước ta, cùng với nhận thức chưa đầy đủ thiếu trách nhiệm của con người khiến môi trường đang ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Điều này dẫn đến nguy cơ mất cân bằng sinh thái, cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.Trước hàng loạt vấn đề cấp bách đó, một trong những giải pháp mà nhà nước ta hết sức chú trọng là đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo cán bộ chuyên gia về lĩnh vực môi trường, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ môi trường đất nước. Với chương trình đào tạo công nghệ môi trường của trường chúng tôi các bạn sinh viên sẽ nắm vững kiến thức cơ bản, các kiến thức chuyên ngành, kỹ năng thực hành thành thạo, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo.Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Môi trường tại trường đại học dân lập Hải Phòng có thể làm việc tại: Sở tài nguyên và môi trường, sở khoa học và công nghệ, phòng tài nguyên và môi trường ở các quận, huyện trong cả nước, thanh tra, cảnh sát môi trường.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp trung học, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học khối A, khối B đạt điểm xét tuyển vào ngành môi trường của nhà trường.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Thuật Môi Trường


- Giáo dục đại cương
+ Lý luận chính trị.
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng Việt Nam.
+ Ngoại ngữ.
+ Giáo dục thể chất.
+ Giáo dục quốc phòng.
+ Kiến thức toán, khoa học tự nhiên.
- Giáo dục chuyên ngành
+ Môi trường và con người.
+ Sinh đại cương.
+ Hóa đại cương.
+ Hóa vô cơ.
+ Hóa hữu cơ.
+ Cơ sở vi sinh và hóa sinh.
+ Các quá trình thủy lực.
+ Các quá trình truyền nhiệt và chuyển khối.
+ Hóa phân tích.
+ Hóa học môi trường.
+ Hóa kỹ thuật đại cương.
+ Sinh thái môi trường.
+ Xử lý môi trường bằng công nghệ vi sinh.
+ Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại.
+ Độc học môi trường.
+ Quản lý chất lượng môi trường.
+ Quan trắc môi trường.
+ Xử lý nước cấp.
+ Xử lý nước thải.
+ Đánh giá tác động môi trường.
+ Giám sát và quản lý môi trường biển.
+ Xử lý ô nhiễm không khí.
+ Thí nghiệm vi sinh.
+ Thực hành phân tích môi trường.
+ Ô nhiễm đất và kỹ thuật xử lí.

Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng - HPU
Số 36 Đường Dân Lập, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (031)3740577 - (031)3833802
Website: http://www.hpu.edu.vn - Email: webmaster@hpu.edu.vn
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng được thành lập năm 1997 theo quyết định của chính phủ. Trường Đại học Dân lập Hải Phòng trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo. Qua 17 năm xây dựng và phát triển trường đại học dân lập Hải Phòng luôn thực hiện tốt sứ mạng: Coi trọng sự năng động và sáng tạo, kiến thức và trí tuệ, tính nhân văn và trách nhiệm với xã hội, đại học dân lập Hải Phòng luôn nỗ lực không ngừng nhằm cung cấp cơ hội học tập có chất lượng tốt nhất giúp sinh viên phát triển toàn diện trí lực, thể lực và nhân cách. Sinh viên tốt nghiệp của trường là người hiểu rõ bản thân, làm chủ và sử dụng sáng tạo kiến thức phục vụ cộng đồng và xã hội.
Đồng bộ tài khoản