Quản Trị Doanh Nghiệp

Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng - HPU

Số 36 Đường Dân Lập, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Doanh Nghiệp

Đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị và tư cách đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Có năng lực tổ chức, yêu ngành nghề được đào tạo. Nắm chắc các kiến thức cơ sở cơ bản và kiến thức chuyên ngành, có khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng nghiên cứu sáng tạo và có khả năng học tập nghiên cứu ở các cấp học cao hơn về khoa học quản trị doanh nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành quản trị kinh doanh có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp với các vị trí liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành và nghiên cứu quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, trúng tuyển vào ngành quản trị doanh nghiệp của trường. Có đủ sức khỏe học tập.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Doanh Nghiệp


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên ngành
+ Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô
+ Kinh tế lượng
+ Nguyên lý thống kê
+ Nguyên lý kế toán
+ Lý thuyết tài chính tiền tệ
+ Quản trị tài chính doanh nghiệp
+ Kế toán tài chính
+ Quản trị sản xuất
+ Kế toán quản trị
+ Quản trị chiến lược
+ Phân tích hoạt động kinh doanh
+ Quản trị chất lượng
+ Thị trường chứng khoán
+ Thanh toán quốc tế
+ Quản trị marketing
+ Nghiệp vụ ngoại thương
+ Thuế

Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng - HPU
Số 36 Đường Dân Lập, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (031)3740577 - (031)3833802
Website: http://www.hpu.edu.vn - Email: webmaster@hpu.edu.vn
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng được thành lập năm 1997 theo quyết định của chính phủ. Trường Đại học Dân lập Hải Phòng trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo. Qua 17 năm xây dựng và phát triển trường đại học dân lập Hải Phòng luôn thực hiện tốt sứ mạng: Coi trọng sự năng động và sáng tạo, kiến thức và trí tuệ, tính nhân văn và trách nhiệm với xã hội, đại học dân lập Hải Phòng luôn nỗ lực không ngừng nhằm cung cấp cơ hội học tập có chất lượng tốt nhất giúp sinh viên phát triển toàn diện trí lực, thể lực và nhân cách. Sinh viên tốt nghiệp của trường là người hiểu rõ bản thân, làm chủ và sử dụng sáng tạo kiến thức phục vụ cộng đồng và xã hội.
Đồng bộ tài khoản