Ngành Điện Tử Viễn Thông

Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng - HPU

Số 36 Đường Dân Lập, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Điện Tử Viễn Thông

Điện Tử Viễn Thông là một lĩnh vực sử dụng những công nghệ tiên tiến để tạo nên các thiết bị phục vụ cho việc truy xuất thông tin mà cá nhân hoặc tổ chức muốn có. Chính vì vậy, kỹ sư điện tử viễn thông làm việc tại các công ty sản xuất, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm điện tử, các nhà cung cấp dịch vụ Internet, các công ty viễn thông truyền số liệu, các công ty điện thoại di động, các công ty truyền tin qua hệ thống vệ tinh, các công ty tư vấn giải pháp và kinh doanh các dịch vụ điện tử viễn thông. Hiện nay ngành điện tử viễn thông có rất nhiều ứng dụng trong đời sống xã hội. Tùy vào từng ngành nghề khác nhau mà ngành này chiếm từng vị trí quan trọng khác nhau. Với chương trình đào tạo này các sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về lý thuyết cũng như thực hành để đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ của người kỹ sư Điện tử - Viễn thông mà công tác chuyên môn đặt ra, nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các kỹ sư ngành Điện tử - Viễn thông có năng lực tiếp cận, thích ứng với sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực công nghệ Điện tử - Viễn thông và có khả năng tiếp tục học tập nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và đạt điểm đầu vào của trường.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Điện Tử Viễn Thông


- Giáo dục đại cương
+ Lý luận chính trị.
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng Việt Na
+ Ngoại ngữ.
+ Giáo dục thể chất.
+ Kiến thức Toán - Khoa học tự nhiên - Công nghệ và môi trường.
- Giáo dục chuyên nghiệp
+ Ngôn ngữ lập trình C.
+ Lý thuyết mạch.
+ Cấu kiện điện tử.
+ Lý thuyết tín hiệu.
+ Xử lý tín hiệu số.
+ Kỹ thuật đo lường và điều khiển.
+ Trường điện từ
+ Kỹ thuật mạch điện tử
+ Kỹ thuật vi xử lý.
+ Cơ sở thông tin số.
+ Kỹ thuật số.
+ Thí nghiệm điện tử cơ bản.
+ Thực hành điện tử.
+ Lý thuyết xác xuất thống kê.
+ Thiết kế tự động mạch điện tử
+ Kỹ thuật ghép nối máy tính.
+ Cơ sở truyền hình.
+ Anten và truyền sóng.

Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng - HPU
Số 36 Đường Dân Lập, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (031)3740577 - (031)3833802
Website: http://www.hpu.edu.vn - Email: webmaster@hpu.edu.vn
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng được thành lập năm 1997 theo quyết định của chính phủ. Trường Đại học Dân lập Hải Phòng trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo. Qua 17 năm xây dựng và phát triển trường đại học dân lập Hải Phòng luôn thực hiện tốt sứ mạng: Coi trọng sự năng động và sáng tạo, kiến thức và trí tuệ, tính nhân văn và trách nhiệm với xã hội, đại học dân lập Hải Phòng luôn nỗ lực không ngừng nhằm cung cấp cơ hội học tập có chất lượng tốt nhất giúp sinh viên phát triển toàn diện trí lực, thể lực và nhân cách. Sinh viên tốt nghiệp của trường là người hiểu rõ bản thân, làm chủ và sử dụng sáng tạo kiến thức phục vụ cộng đồng và xã hội.
Đồng bộ tài khoản