Ngành Điện Tự Động Công Nghiệp

Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng - HPU

Số 36 Đường Dân Lập, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Điện Tự Động Công Nghiệp

Ngành điện tự động công nghiệp đào tạo ra các kỹ sư có phẩm chất chính trị tốt, có tư cách đạo đức tốt, có năng lực tổ chức và động viên mọi người hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra sinh viên ra trường nắm vững kiến thức cơ bản về lý thuyết cũng như thực hành để đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ của người kỹ sư điện do công tác chuyên môn đặt ra, có khả năng tiếp thu kiến thức mới, có khả năng học tập nâng cao trình độ vươn lên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư của ngành có thể làm việc tại ác chi cục đo lường, các trung tâm đo lường, kiểm định của các tỉnh, các xí nghiệp công nghiệp, các viện nghiên cứu, trong các cơ sở đào tạo, dạy nghề, các sở công nghiệp, sở khoa học công nghệ của các tỉnh.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh có văn bằng tốt nghiệp phổ thông trung học và trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn vào Trường Đại Học Dân Lập Hải phòng khối A.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Điện Tự Động Công Nghiệp


- Giáo dục đại cương
+ Ký luận chính trị
+ Ngoại ngữ.
+ Giáo dục thể chất.
+ Giáo dục quốc phòng.
- Giáo dục chuyên ngành.
+ Cơ sở kỹ thuật điện.
+ Kỹ thuật điện tử.
+ Kỹ thuật đo lường.
+ Vẽ kỹ thuật.
+ Toán kỹ thuật.
+ Máy điện.
+ Lý thuyết điều khiển tự động.
+ Khí cụ điện và vật liệu điện.
+ Phần tử tự động và cảm biến.
+ Điện tử tương tự và điện tử số.
+ Điện tử công suất.
+ Đồ án điện tử công suất.
+ Mô hình toán và mô phỏng.
+ Cơ sở truyền động điện.
+ Điều khiển số.
+ Vi xử lý và Vi điều khiển.
+ Cung cấp điện,chiếu sáng.
+ Đồ án môn học cung cấp điện.
+ Tự động điều khiển truyền động điện.
+ Hệ thống thông tin công nghiệp.
+ Trang bị điện máy sản xuất.
+ Tự động hóa quá trình sản xuất.
+ Kỹ thuật ghép nối máy tính.
+ An toàn điện.
+ An toàn điện.

Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng - HPU
Số 36 Đường Dân Lập, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (031)3740577 - (031)3833802
Website: http://www.hpu.edu.vn - Email: webmaster@hpu.edu.vn
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng được thành lập năm 1997 theo quyết định của chính phủ. Trường Đại học Dân lập Hải Phòng trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo. Qua 17 năm xây dựng và phát triển trường đại học dân lập Hải Phòng luôn thực hiện tốt sứ mạng: Coi trọng sự năng động và sáng tạo, kiến thức và trí tuệ, tính nhân văn và trách nhiệm với xã hội, đại học dân lập Hải Phòng luôn nỗ lực không ngừng nhằm cung cấp cơ hội học tập có chất lượng tốt nhất giúp sinh viên phát triển toàn diện trí lực, thể lực và nhân cách. Sinh viên tốt nghiệp của trường là người hiểu rõ bản thân, làm chủ và sử dụng sáng tạo kiến thức phục vụ cộng đồng và xã hội.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản