Ngành Ngoại Ngữ

Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng - HPU

Số 36 Đường Dân Lập, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Ngoại Ngữ

Đào tạo cử nhân ngành ngoại ngữ có phẩm chất chính trị và tư cách đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Có năng lực tổ chức yêu cầu ngành nghề được đào tạo. Nắm chắc các kiến thức cơ sở cơ bản và kiến thức chuyên ngành, có khả năng tiếp cận những chuyên ngành mới, có khả năng nghiên cứu sáng tạo và học tập các cấp học cao hơn. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng:
- Áp dụng kiến thức ngôn ngữ như từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, ngữ nghĩa và ngữ dụng; những vấn đề liên quan đến kiến thức chuyên sâu về giao văn hóa, diễn ngôn, văn bản, tư duy phê phán trong công việc phiên dịch, biên dịch, giảng dạy ngoại ngữ và các công việc khác có yêu cầu sử dụng tiếng Anh.
- Nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa Anh trong các tình huống giao tiếp có sự khác biệt về văn hóa và xã hội
- Thiết kế và thực hiện bài giảng cho các đối tượng người học khác nhau về trình độ và loại hình đào tạo.
- Nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học, tham gia kỳ thi đại học khối D1, đạt điểm xét tuyển vào đại học của trường. Có đủ sức khỏe để học tập.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Ngoại Ngữ


- Khối kiến thức giáo dục đại cương.
- Khối kiến thức Toán - Khoa học tự nhiên - Công nghệ và môi trường.
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
+ Khối kiến thức cơ sở khối ngành và nhóm ngành: Nghe - Nói - Đọc - Viết.
+ Khối kiến thức của ngành và chuyên ngành: Biên dịch - Phiên dịch - Ngữ pháp

Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng - HPU
Số 36 Đường Dân Lập, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (031)3740577 - (031)3833802
Website: http://www.hpu.edu.vn - Email: webmaster@hpu.edu.vn
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng được thành lập năm 1997 theo quyết định của chính phủ. Trường Đại học Dân lập Hải Phòng trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo. Qua 17 năm xây dựng và phát triển trường đại học dân lập Hải Phòng luôn thực hiện tốt sứ mạng: Coi trọng sự năng động và sáng tạo, kiến thức và trí tuệ, tính nhân văn và trách nhiệm với xã hội, đại học dân lập Hải Phòng luôn nỗ lực không ngừng nhằm cung cấp cơ hội học tập có chất lượng tốt nhất giúp sinh viên phát triển toàn diện trí lực, thể lực và nhân cách. Sinh viên tốt nghiệp của trường là người hiểu rõ bản thân, làm chủ và sử dụng sáng tạo kiến thức phục vụ cộng đồng và xã hội.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản